Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Dr. Korsós Ágnes közleménye

Dr. Korsós Ágnes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjének közleménye.

A 2006. évi országgyűlési képviselői választások kapcsán több
bejelentés és feljelentés került megfogalmazásra és benyújtásra
különböző szervezetekhez a hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal
gazdálkodási tevékenységét illetően. Napjainkig keletkezett már büntető
feljelentés, pótmagánvádas eljárás minden lehetséges fórumon.

Ennek köszönhetően a Hivatal gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét részletesen megvizsgálta -a bejelentésekben, illetve feljelentésekben megfogalmazottakra kiemelt figyelemmel- a
Magyar Köztársaság Állami Számvevőszéke, kijelölés alapján a Békés
Megyei Rendőrkapitányság, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Magyar
Köztársaság Bírósága.

Vizsgálatuk
zömében arra irányult, hogy az önkormányzattól közpénz bárkinek a
választási kampányára került-e felhasználásra. Az Állami Számvevőszék a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának vizsgálata során 2006-ban külön
figyelmet fordított a közhasznú- társadalmi- civilszervezetek,
alapítványok részére biztosított pénzeszközök átadásáról.
Megállapította, hogy minden esetben támogatási szerződés megkötése
előzte meg a kifizetéseket. Nem állapított meg olyan szabálytalanságot,
amely miatt további eljárást kellett volna kezdeményeznie. A
támogatotti kört illetően elmarasztaló észrevételt nem tett.

Az
Állami Számvevőszék 2007. július 19-én a 0722-es számú jelentéséről
tartott sajtótájékoztatója alapján a 2006-os választási kampányban
felhasznált kampánypénzek vizsgálata során
megállapította, hogy „Lázár János kampánycélú kiadásai között nem
talált túlköltésre utaló jeleket” .

A rendőrség és az ügyészség -feljelentésre- többször is átvizsgálta az önkormányzatot.

A
feljelentések kapcsán ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el,
amelyet igen alaposan, minden részletre kiterjedően lefolytattak, majd
bűncselekmény hiányában az eljárást megszüntették.

A
Polgármesteri Hivatal belsőellenőrzése 2006. óta évi rendszerességgel
több alkalommal általános, majd célellenőrzés keretében részletes
vizsgálatot végzett a feljelentések kapcsán támadott területeken. A
vizsgálatról készült jelentéseket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése negyedévi rendszerességgel megtárgyalta és az ülésen jelen
lévő Havránek Ferenccel együtt egyhangúan elfogadta, 2006. november
9-én, 2007. április 27-én, 2008. április 30-án megtartott nyilvános
üléseken.

A belsőellenőrzési jelentés szabálytalanságot, visszaélést egyéb törvénytelenséget nem talált.

Jegyzőként
az adatvédelmi törvény értelmében, ahol a törvény szerint a jegyző az
adatkezelő, a névre szólóan érkező kérésekre bármelyik képviselő
részére rendelkezésre bocsátottam a kért adatot. Azokban az esetekben
azonban, ahol a törvény értelmében nem a jegyző az adatkezelő, nem
adhatok ki adatot! Ezt Havránek Ferenc tudomására hoztam. A 2008. május
8-i közgyűlésen az adatkezelésre jogosult polgármester felhívta
Havránek Ferenc figyelmét arra, hogy a kért adatok vonatkozásában nem a
jegyző az adatkezelő. Amennyiben a törvény szerint adatkezelőnek
tekintendő személyhez, vagyis a polgármesterhez érkezik ilyen irányú
kérés, az adatokat rendelkezésére bocsátja. A mai napig ilyen kérelem
az adatkezelőhöz nem érkezett.

Ma
Magyarországon nincs olyan polgármesteri hivatal amelyet a 2006-os
kampány kapcsán ennyien és ennyiszer átvizsgáltak, ezért is külön öröm
számomra, hogy nem találtak elmarasztalásra okot adó szabálytalanságot.

A mai napon értesültem arról, hogy Havránek Ferenc külföldi szervezethez –az EBESZ-hez- fordult újabb vizsgálatot kezdeményezve.

Miután
eddig is korlátlanul rendelkezésére álltam valamennyi vizsgálatot
folytató szervezetnek, természetesen az EBESZ munkatársait is örömmel
várom, amennyiben városunkba kívánnak látogatni a feljelentés kapcsán
vizsgálat lefolytatása céljából.

Dr. Korsós Ágnes

Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város

Jegyzője

Megszakítás