Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Dr. Korsós Ágnes nyílt levele Zsótér Istvánhoz

Dr. Korsós Ágne a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társaság
Munkaszervezetének Vezetője nyílt levélben fordul Mindszent
polgármesteréhez.

Tisztelt Dr. Zsótér István Polgármester Úr!

Mély tisztelettel, és minden sértődöttség nélkül, az alábbiakról kívánom Önt tájékoztatni.

Felgyorsult
világunkban a döntéshozási folyamat is felgyorsult. Elég talán azzal
szemléltetnem e gyorsulást, hogy míg az 50-es, 60-as években született
korosztályok az általános iskola 2. osztályának végére tanultak meg
folyékonyan olvasni, ma az első osztályos gyerekeknek már 3-3,5 hónap
alatt kell elsajátítaniuk ugyanezt.

Ma,
amikor egy pályázati kiírás úgy jelenik meg, hogy a beadási határidő 48
óra, nem engedheti meg magának egyetlen település sem, hogy hónapokig
gondolkodjon, tervezgessen, megrágjon egy-egy döntést, még akkor sem,
ha éppen ünnep van.

Természetesen
meg kell fontolni, át kell gondolni minden, a döntést megalapozó
körülményt, tényt, de ehhez sokszor csak néhány óra áll rendelkezésre.
Aki erre képtelen, az ne vállaljon olyan funkciót, amely döntési
kényszert eredményez.

Talán
vannak olyanok, akik szerint nem szerencsés, de tény, hogy a Pató Pálok
kora már a XIX. században lejárt. S ha nem tűnt volna fel valakinek, ma
már a XXI. században élünk. Ha aktuális volt Arany János megállapítása
saját korában, különösen igaz mai világunkban: „Hajt az idő gyorsan –
rendes útján eljár – Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; …”

Mindszenten
március 13-án, az Ön által vezetett települési rendes ülésen tárgyalták
a Többcélú Kistérségi Társulásban való maradásukat, ahol név szerinti
szavazással, egyhangú döntéssel a Társulásban maradás mellett döntöttek.

Ezt
követően ott, és akkor, időpont egyeztetésre került sor, amely szerint
március 26-án, 11 órára rendkívüli testületi ülést hívnak össze, hogy a
Kistérség által ellátott feladatokat – konkretizálva a problémákat – a
Kistérség Elnökével, és a munkaszervezettel, illetve az érintett
intézményvezetőkkel közösen megtárgyaljuk és a szükséges, a törvény
által lehetséges módosításokat megbeszéljük.

Az
első időpont március 27-e lett volna, azonban mivel jeleztük, hogy ezen
a napon Hódmezővásárhelyen rendkívüli közgyűlés lesz, ezért március
26., 11 órai időpontban egyeztünk meg. Az írásos anyagot Ön megküldte.
Igaz, nem konkrétumot tartalmazott, és több ellentmondás volt benne,
ennek ellenére az előre megbeszélt időpontban mind a Hódmezővásárhelyi
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke, munkaszervezete, mind az érintett
intézmények illetékes munkatársai megjelentek.

A
történet innentől már ismert. Polgármester Úr nem vett részt a
testületi ülésen, mint nyilatkozatából megtudtuk, nem fogadja el, hogy
a Kistérség határozza meg a mindszenti testületi ülés időpontját.
Valóban sürgettük a mielőbbi döntést, hiszen Mindszent ÖNHIKI-s
pályázatot kíván beadni, amelynek határideje április közepe. ÖNHIKI-re
azonban nem jogosult, többek között az, aki a belső ellenőrzést nem
kistérségi szinten látja el. Az idő, tehát Önöknek fontos e kérdések
rendezésében.

Bizonyára
mi, akik a rendes ülésen ott voltunk és emlékezetünk szerint hallottuk
az időpontról folytatott egyeztetést – rosszul emlékezünk,
képzelődtünk, és nem volt időpont egyeztetés. Ha ez így van, és az ott
jelenlevő több mint húsz ember hallucinált is, annyit legalább
megérdemeltünk volna, hogy Polgármester Úr – ha személyesen nem kívánt
találkozni-, legalább két sorban leírta volna, hogy mi az oka
távolmaradásának.

Természetesen
nem tartozik a Kistérség munkaszervezetének és az intézményvezetőknek
magyarázattal, hiszen a hierarchiában felettünk áll.

Mint
mindenki, én is magamból indulok ki – bizonyára, ezért gondolom úgy,
hogy ha meghívok akár egy, akár több embert, nem az újságon keresztül
üzenem meg, hogy nem kívánok szóba állni velük.

Hódmezővásárhely, 2008. március 27.

Tisztelettel és döntésének meghozatalát sürgetve:

Dr. Korsós Ágnes

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

Munkaszervezetének Vezetője

Megszakítás