Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Dr. Thomas Kienle, az Ulmi Képviselőtestület CDU Frakciójának vezetője levele

Ulm városa és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2013-ban ünnepli a partnerkapcsolat fennállásának 20. évfordulóját. A két évtizedes kötelék az élet minden területén hasznos, gyümölcsöző és élő együttműködéssé vált, amelynek motorja a kezdetektől napjainkig Siegfried Keppler, Ulm város tanácsnoka. A 20 éves évforduló alkalomból a két város 2013. október 4-én az együttműködés megújítása mellett döntött, így a hosszú távú barátságot együttműködési megállapodás is megerősíti. A közgyűlésen Siegfried Keppler felolvasta Dr. Thomas Kienle, az Ulmi Képviselőtestület CDU Frakciójának vezetője levelét, amelyet az alábbiaikban közlünk.

Tisztelt Dr. Lázár Államtitkár és Országgyűlési Képviselő Úr! Kedves János!

Tisztelt Almási Polgármester Úr!

Hódmezővásárhely város Kedves Polgárai!

 

Mindenekelőtt szívből köszönöm a városaink között 20 éve fennálló partneri kapcsolatok alkalmából valamint a 60 éve megrendezésre kerülő, nagy jelentőségű Őszi Tárlatuk megnyitójára a CDU Frakcióhoz megküldött baráti meghívásukat.

Miután már megígértem, hogy részt veszek a Szent Hildegard szobor avatásán valamint az Őszi Tárlat Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által történő megnyitásán, nagyon is szerettem volna részt venni, azonban részvételemet ezen jelentős eseményeken egy haláleset gátolja.

Ezért most ily módon szeretném városaink több éve fennálló kapcsolatát méltatni és felkérem Siegfried Keppler Városi Tanácsnok Urat, hogy szavaimat közvetítse Önöknek.

Hódmezővásárhely és Ulm városa, különösen a magyar érdemrend tiszti keresztje polgári tagozata kitüntetéssel rendelkező Siegfried Keppler Városi Tanácsnok Úr kiváló érdemei révén, nem csak baráti kapcsolatokat egyesít, hanem polgáraink is azonos értékrendet képviselnek, és szeretném kihangsúlyozni, hogy városaink és polgáraink teljesítik a közelgő jövőbeni feladatokat, amelyek a Duna-menti régió városai számára kihívást és esélyt egyaránt jelentenek.

Németországban az immár 2 hete lezajlott parlamenti választások ezt hatásosan bizonyították.

A polgárok a teljesíteni akarást és nem a magasabb adók újrafelosztását erősítették meg, a német nép az Európa- és a haza melletti elkötelezettséget, és nem az euroellenes, nacionális erőket választotta; a polgárok tiszteletét, a család erősítését, az egyén és a polgárok jólétére irányuló szolgálatkészséget honorálták. A polgárok a kisebb pártok gyámkodását és tekintélyelvű szabályozási törekvéseit egyértelműen elutasították.

A mi politikánk mindig is az arany középútra való törekvés, a kisebbségi érdekek többségi tisztelete, az egyenlőségnek és igazságosságnak a jólét mindenkire  kiterjedő növelése által történő megvalósítása volt, amit a polgárok is választottak és éltetnek.

Népünk és vállalatai tehetségeinek szabad kibontakoztatása, a szélsőségesség és az asszimilálás egyértelmű elutasítása, a regionális értékek és jellegzetességek tisztelete, egység a sokféleségben és a szükségességben, azonban a kiváltságot érintő kétely és az „in omnibus caritas” az az iránytű, amely elkötelezett Európa és népei jóléte iránt, ugyanakkor ezek a Paneurópa Unió,  az Európa Parlamentben az Európai Néppárt, és a mi kereszténydemokrata pártcsaládunk értékei is, amelyhez az Önök pártja a Fidesz és a mi pártunk, a CDU tartozik.

Ezért hálásak vagyunk a városaink között az elmúlt 20 évben fennálló jó partneri kapcsolatért és nagyra értékeljük, hogy a jövőben is közösen munkálkodhatunk Európa jövőjén. Különösen a Duna térségében az  életkörülmények javítására irányuló EU Duna-Stratégia  megvalósítása nyújthat városainknak és intézményeinknek alkalmat, hogy a jövőjüket maguk vegyék kézbe és alakítsák.

A makrorégió szereplőiként különösen az ivóvízminőség és a szennyvíz miatti aggódás, az árvíz és az áradásból eredő katasztrófák elkerülése, a nemzetgazdaság és az ipari üzemek infrastruktúra- és energiaellátása köt össze bennünket, különösképpen a vízenergia, vagy mint a Hódmezővásárhelyen és Ulmban már sikeresen használt biomassza és vágásérett fa, mint megújuló energiaforrások felhasználásával.

Ezzel szoros kapcsolatban vannak az oktatási és képzési projektek.  A  German Water Partnership (Német Vízügyi Társulás) például sok más szervezethez hasonlóan szintén Ulmból próbál meg az európai víz- és szennyvízgazdálkodásban  egységes műszaki normát kialakítani.

Ezen felül egyesít minket egyetemeink és kutatóink népeink életfeltételeit biztosító tudományágakban mutatott, találmányok megvalósítására és jobb eredmények elérésére irányuló érdekeltsége. Ezért jött létre Ulmban is júliusban a DANUBIS Duna Kutatási Alap, amely kutatási tevékenységek, programok koordinálását kínálja az EU területén. Az ebben való közös, sikeres részvételre az Önök intézményeit is szeretettel invitáljuk.

Aki manapság a megújuló energiaforrásokra gondol, és előre gondolkodik a városaink modern közlekedéséről, annak nem kerülhetik el a figyelmét az elektromos közlekedési eszközök.

Ezen a területen is több erőforrás-kímélő, CO2-semleges, nemzetközi közlekedési koncepció megvalósítását megcélzó stratégiai projektben vett részt Ulm város.

E stratégiai projektek vezetnek a Duna-menti kiváló minőségi turizmus megvalósulásához, így például a TRANSDANUBE Projekt vagy az Európai Gyógyfürdők Szövetsége Bejegyzett Egyesület (ESPA) projektje, amely a gyógyfürdők minimális minőségi követelményszint egységesítését szorgalmazza a Duna-mentén éppúgy, mint Nyugat- és Észak-Európában.

Mi ezeket fellendülést szolgáló projekteknek tekintjük, amelyek a Duna felső folyásánál, a Duna közepén éppúgy vonzóak lesznek az emberek számára, mint  Hódmezővásárhelyen.

Hiszen van jobb módja az európai egyesítésnek, mint hogy a Duna melletti büszke és szép országokat megismerjük, megértsük és megkedveljük, méghozzá erőforrás-kímélő közlekedési eszközökkel?

Ez az igazi szolgálata hazánknak, a Duna-menti közös kulturális örökségünknek, és egyúttal modell Földünk más régiói számára.

Ezeket a projekteket és célokat akkor tudjuk elérni és teljesíteni, ha közösen hiszünk bennünk és dolgozunk rajtuk, akár projektkapcsolatban, akár kétoldalú együttműködésben.

Mi ulmi polgárok ezért az elkövetkezendő 20 esztendőben is várjuk a további sikeres és gyümölcsöző együttműködést a hódmezővásárhelyi polgárokkal.

 

Dr. Thomas Kienle,

az Ulmi Képviselőtestület

CDU Frakciójának vezetője

Megszakítás