Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

EFOP-4.1.8-16-2017-00045  Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan oktatóterem létrehozását tervezi a városi könyvtárban, mely korszerű, a magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelő infrastruktúrával biztosítja minden generáció – ezen belül kiemelten az idősebb korosztály – egész életen át tartó készségfejlesztését.

Helyszínválasztás indokoltsága : A Németh László Városi Könyvtár a város azon kulturális intézménye, amely élethosszig tartó tanulást segítő foglalkozásai és használó képzései révén hagyományosan beépül a nemformális és informális tanulás rendszerébe.

A könyvtár használókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában. Törekszik arra, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével aktív részese legyen települése szellemi életének. Városunk kulturális közszolgáltatásának ezen területe hagyományosan a könyvtár tevékenységéhez kötődik, ezt indokolja az ott meglévő szakmai háttér és tapasztalat.

A város lakossága számára a könyvtár az a nyilvános intézmény, közösségi helyszín, amely mindenki számára elérhető. Biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést az ismeretszerzésre, a tudás átadására a hátrányos helyzetű csoportok, közösségek elvárásai és egyéni igények szerint. Erősíti a helyi közösséghez tartozás érzését kulturális örökségünk megőrzésével, értékeink közvetítésével. Az egész életen át tartó tanulás folyamatát segítő, magas szintű szakmai munka itt van jelen, fenntartóként ezt a tevékenységet kívánjuk támogatni a pályázatban elérhető infrastrukturális fejlesztés megvalósításával. Mindez a lakosságnak nyújtott kulturális szolgáltatások minőségét növeli, valamint a könyvtár szakmai munkájában is jelentős előrelépést jelent.

Célcsoportok: A könyvtár minden generáció ismeretszerzését, művelődését szolgálja, azonban jelen pályázatban életkor szerint két célcsoport bír kiemelt jelentőséggel: a gyermek korosztály (0-18 éves korig) és az idős korosztály (50 év felettiek).

Szakmai előzmények: A gyermekkönyvtári szolgáltatást 2 fő szakképzett gyermekkönyvtáros látja el. A kézműves, könyvtárbemutató, tanítási órához kapcsolódó foglalkozások mellett az Xbox-, sakkbajnokság, nyári táborok, óvodások hónapja, gyermeknap, ró-olvasó találkozók nagy népszerűségnek örvendenek a gyermekek körében. Számítógépes tanfolyamait a könyvtár 2002 óta szervezi, amelyeken 2 fő szakképzett könyvtáros ismerteti a számítógép- és internethasználat alapvető lépéseit, adja át az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat, tanítja meg az infokommunikációs eszközök használatát.

A tematika mindig bővül az aktuális igényeknek megfelelően. A résztvevők fő bázisát az 50 éven felüli korosztály adja, amely az iskolarendszerű oktatás keretei között informatikát még nem tanult, de szeretné ismereteit fejleszteni, eszközhasználatát tudatosabbá tenni, szélesíteni.

Megfelelő tér hiányában ezek a rendezvények, foglalkozások a könyvtár egyéb helyiségeiben kerülnek lebonyolításra. Nehézséget jelent, hogy ezen 1-3 órás időtartamra az adott helyiség elsődleges szolgáltatásait szüneteltetni kényszerülnek. Ezen igényekhez alkalmazkodva a könyvtár már meglévő helyiségét szükséges felújítani, hogy az oktatóterem megfelelően létesülhessen.

Szükséges az épületszerkezetek, tetőszerkezet felülvizsgálata és megerősítése, a tetőhéjazat cseréje, a jelenlegi beázások megszüntetése. A 61 négyzetméteres helyiség több funkciót látna el: számítógépes és audiovizuális ismeretek oktatását, gyermekek kreatív foglalkoztatását szolgálná. Korszerű berendezésekkel szeretnénk megújítani a könyvtár eszközparkját, amelyek az oktatást felvállaló könyvtárosok feladatainak ellátását is megkönnyítik. Beszerezni kívánt eszközök: 1 db interaktív táblarendszer állvánnyal, kiegészítő eszközökkel, 10 db all-in-one asztali számítógép asztalokkal, székekkel, 2 laptop, 10 nagyobb méretű táblagép tokkal, minden eszköz jogtiszta szoftverrel, továbbá 10 headset.

A pendrive, a digitális fényképezőgép, a nyomtató és a szkenner használatának elsajátítása szorosan a tanfolyami tematika része, így nélkülözhetetlenek a teremből. A látássérültek eszközhasználatának megkönnyítése érdekében speciális tablet és 2 képernyőolvasó szoftver kerül beszerzésre. Asztalok, székek és puffok biztosítanák a gyermekfoglalkozások bútorszükségletét. A 10 táblagép a kicsik digitális kompetenciájának fejlesztését is szolgálná. Az eszközök tárolására egy zárható szekrény kerülne beszerzésre. A helyiség audiovizuális sarkában helyezzük el a könyvtár hanglemez, CD, DVD és hangoskönyv állományát, ahol a hangzóanyagok helyben használatának élményét egy multifunkciós lemezlejátszó és kényelmes fotelek szolgálják majd.

Projekt adatok:
A projekt megnevezése:„Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban”
Projekt azonosító kód:EFOP-4.1.8-16-2017-00045
Kedvezményezett neve:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe:6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44.
Támogatás összege:34.205.509,-Ft
Támogatás intenzitása:100 %
Projekt megvalósításának helyszíne:Németh László Városi Könyvtár
Projekt megvalósítás kezdő időpontja:2018.01.02.
Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:2018.10.31.

EFOP-4.1.8-16-2017-00045  Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban

Megszakítás