Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Egyesített Bölcsődei Intézmény

A bölcsőde a gyerekjóléti alapellátás része és a személyes gondoskodás keretébe tartozik. A családban nevelkedő húszhetes kortól három éves korú gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.

 A vásárhelyi bölcsődék életében több szervezeti átalakuláson ment át. 1991. május 1-jétől szakmai és gazdasági önállóságot kapott. Megalakult az Egyesített Bölcsődei Intézmény.

Jelenleg két tagbölcsődével működik az intézmény:


Oldalkosár utcai Bölcsőde

Elérhetőségei:  62/ 245-107; 30/8672974

email: oldalbolcs@kapcsolatkozpont.hu

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 6.

1970-ben épült fel a városban az első típusbölcsőde az oldalkosár utcában. A bölcsőde 60 férőhellyel indult. A Lenin utcai (ma Andrássy út) és a Lumumba utcai (ma Hódi Pál utca) bölcsődék bezárása után férőhelyeinek száma 70-re emelkedett. Az évek során egyre jobban elhasználódott az épület, állagmegóvásra, felújításra kevés lehetőség adódott. 2009-ben egy Uniós pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a bölcsőde bővítésére, felújítására. A munkálatok 2010 őszén indultak és 2011. június 1-jén már a felújított és kibővített új környezetbe várta a kisgyerekeket, immár 106 férőhellyel.
A vásárhelyi bölcsődék életében több szervezeti átalakuláson ment át.

Az Oldalkosár utcai bölcsőde 9 bölcsődei csoporttal működik, 106 gyermek befogadására alkalmas. Gyermekeink nevelését nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kisgyermeknevelők végzik.
Arra törekszünk, hogy a felújított, barátságos, sok játékkal felszerelt és életkoruknak megfelelő, korszerű berendezéssel felszerelt otthonos környezet fogadja a gyerekeket.
Kiemelt jelentőségű a környezetbarát játszóudvarok karbantartása, szinten tartása, felújítása, valamint a minél szélesebb körű, a gyermekek biztonságát nyújtó mozgásfejlesztő udvari játékok folyamatos karbantartása, bővítése.
Nevelőmunkánkat természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen ez az a közeg, amely természetes módon mindent átölel, amiről a kisgyermeknek ismeretei lehetnek.
Biztosítjuk a sokféle, változatos játékos, mozgásos megismerésen alapuló tevékenységeket.
Bölcsődébe kerüléskor fontosnak tartjuk a szülővel történő fokozatos beszoktatást, melyet megelőz a kisgyermeknevelők családlátogatása. A gyermek saját környezetében találkozik először kisgyermeknevelőjével. Segít megismerni a gyermek családban betöltött helyzetét, érzelmi kapcsolatait, elsődlegesen az anya-gyerek kapcsolatot.
Az anyának ez a lehetősége, hogy élete nagy döntése előtt őt tisztelik meg a látogatással, az ő gondjaival foglalkoznak, kérdéseire választ várhat, azt eredményezi, hogy legtöbbször gyorsan oldódnak, egyre nyitottabbakká válnak.
Bölcsődébe kerüléskor a környezet változása adaptációt igényel. A szülővel történő fokozatos beszoktatás megkönnyíti az adaptációt, csökkenti az elválás, okozta reakciókat. A kisgyermek a kisgyermeknevelő törődését elfogadja és egy idő múlva ő is a biztonságot jelenti.
A beszoktatás alatt a kisgyermeknevelő mintát nyújthat a szülőnek a gondozás-nevelés helyes gyakorlásáról.
A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni, melyet a fenntartó rendeletben szabályoz.
 
Időszakos gyermek felügyelet
A szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermekeket normál bölcsődei csoportba, üres férőhelyre vesszük fel.
Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is lehetőleg szülővel történő fokozatos beszoktatást alkalmazunk.
Az időszakos gyermekfelügyeletet díjazás ellenében vehetik igénybe a szülők.

Baba-mama klub
Munkaidőn túl havi egy alkalommal a szülők és a kisgyermekek betekintést nyerhetnek a bölcsődei életbe. A kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei környezettel ismerkedhetnek. Lehetőség adódik idegen kisgyermek megismerésére, beszélgetésre, közös játékra.
A szolgáltatás ingyenes.

Ünnepek, rendezvények
Az ünnepek jelentős események a kisgyermek életében. A visszatérő ünnepek, hagyományok a közös élmény erejével hatnak.
Fontosnak tartjuk az ünnepre való ráhangolódást. A szülők bevonásával kézműves foglalkozást szervezünk, melyen saját kezűleg készíthetik el ünnepi dekorációikat.
Nyílt nap keretében rendezzük meg a gyereknapi rendezvényünket. Hétvégére szervezzük, hogy minél több család részt vehessen a programokon.

Óvodába menő gyerekek búcsúztatása is nyílt nap keretében zajlik. Az uzsonnával összekötött vidám délutánon a szülőkkel együtt idézik fel az elmúlt időszak eseményeit.  


Kertvárosi Bölcsőde

Elérhetőségei: 62/241-261; 30/8946159

E-mail: hoviragbolcsode@kapcsolatkozpont.hu

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u 7.

A BOMI és a Csongrád Megyei Tanács Egészségügyi osztálya 1978-ban úgy határozott, hogy Hódmezővásárhelyen fogják felépíteni a módszertani bölcsődét. 1981-re épült fel a Kertvárosban. A BOMI munkatársainak útmutatása alapján. A megye 26 bölcsődéjének irányítását, ellenőrzését, a dolgozók rendszeres továbbképzését végezte. 1991-ben megvonták a módszertani feladatok finanszírozását, a továbbiakban 100 férőhelyes bölcsődeként működik.
2008-ban kiírt felújítási, bővítési pályázatnak köszönhetően 40 férőhellyel bővült a bölcsőde, 2011-ben a Teleki Utcai bölcsőde integrálásával további 24 férőhellyel. Ma 164 férőhelyes a bölcsőde.
14 szobában felújított, részben új berendezési tárgyakkal, a gyerekek életkorának megfelelő játékokkal várjuk a kisgyerekeket.
Nevelési programunk az egészségnevelés. Sószobai szolgáltatásunkat vehetik igénybe a gyerekek. A levegőn altatás az év minden szakában megoldható.


Szolgáltatásaink

Lehetőségeink és a családok igényeinek figyelembevételével különböző szolgáltatásokat hoztunk létre.
A bölcsőde üres férőhelyein gyermekfelügyeletet biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akik a napközbeni ellátást nem veszik igénybe. Egyre több szülő jelzi igényét a szolgáltatásra, hiszen két éves kor körül megjelenik a társak felé fordulás, az együttjátszás a szocializáció. A szolgáltatás igénybevétele térítés ellenében lehetséges.
Baba mama klub ingyenes program, melyet a bölcsőde nyitvatartási idején túl, havonta egy alkalommal biztosítunk. A szülők segítséget kérhetnek nevelési-gondozási kérdésekben, a gyermekek szakemberek felügyelete mellett játszanak. A klubnak állandó és változó tagjai vannak, a szülők gyakran testvérekkel, ismerősökkel, rokonokkal jelennek meg. A szülők folyamatosan tapasztalják a bölcsődei kisgyermeknevelők szakmai felkészültségét, hivatásszeretetét, ezért munkahelyükre visszatérve örömmel választják intézményünket.

Sószobát üzemeltetünk, melyet alapítványi forrásból hoztunk létre. A gyermekek a szülők írásos beleegyezésével ősztől tavaszig két héten keresztül napi fél órát töltenek a helységben.