Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Egyházak a kommunista diktatúra évtizedei alatt

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

és a Károli Gáspár Református Egyetem

Kreminológiai Intézete

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt

A magyarországi történelmi egyházak

a kommunista diktatúra évtizedei alatt

(1948-88)

című tudományos konferenciára.

Helyszín:

Emlékpont

(6800, Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.)

Időpont:

2008. április 23. (szerda) 9 óra 30 perc

A konferenciát megnyitja :

Dr. Lázár János

polgármester, országgyűlési képviselő

Köszöntőt mond:

Semjén Zsolt

a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke,

országgyűlési képviselő

Program

A I. blokkot vezeti Vincze Gábor, Emlékpont

10.10 – Kun Miklós intézetvezető, egyetemi tanár, KRE Kreminológiai Intézet (Budapest):

Kelet – Európa a Kreml árnyékában (a negyvenes-ötvenes évek)

10.35 – Kovács Kálmán tanár, BGRG (Hódmezővásárhely):

A Református Bethlen Gábor Gimnázium államosítása 1948-ban

11.00 – Ladányi Sándor egyetemi tanár, KRE Hittudományi Kar (Budapest):

A református iskolák és más oktatási intézmények államosítása 1948-1952 között

Kávészünet

A II. blokkot vezeti Kun Miklós intézetvezető egyetemi tanár, KRE

12.00 – Balogh Margit történész, igazgató, MTA Társadalomkutató Központ (Budapest):

Mártír vagy áldozat? Mindszenty bíboros portréja

12.25 – Soós Viktor Attila levéltáros, MOL (Budapest):

Hódmezővásárhelytől Hódmezővásárhelyig (Badalik Bertalan katolikus püspök hányatott sorsa)

12.50 – Böröcz Enikő tudományos munkatárs, Evangélikus Országos Levéltár (Budapest):

Ordass per – börtönévek

Ordass Lajos evangélikus püspök első belső emigrációs korszaka

Ebédszünet

A III. blokkot vezeti Balog Margit igazgató, MTA Társadalomkutató Központ

14.15 – Miklós Péter történész-muzeológus, MFM (Szeged):

Katolikus egyházi viszonyok Csongrád megyében 1948-1956

14.40 – Molnár János egyetemi docens, DRHE (Debrecen):

Egy református önálló hitoktató buzgalmának jutalma (Esettanulmány 1949-ből)

15.05 – Vincze Gábor történész, Emlékpont (Hódmezővásárhely):

Miért nem épülhetett református templom Hódmezővásárhely-Tarjánban? (Esettanulmány 1952-ből)

Kávészünet

A IV. blokkot vezeti Miklós Péter, Móra Ferenc Múzeum

16.00 – Kiss Réka tudományos munkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézet (Budapest):

A református egyházzal kapcsolatos politika átalakulása a hatvanas években

16.25 – Papp István levéltáros, ÁBTL (Budapest):

Kommunista Káderek – kálvinista gyökerek: Fehér Lajos és a református szellemi örökség

16.50 – Nagy János munkatárs, KRE Kreminológiai Intézet (Budapest):

Németh Géza küzdelme a szocializmussal a szocializmusban

17.15 – Kérdések, hozzászólások

Megszakítás