Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Együtt az ország

Magyarországnak nyolc évnyi kudarc
után sikerre van szüksége, sikert pedig csak akkkor érhetünk el, ha össze
tudunk fogni. Magyarország kormánya nem engedheti meg többé, hogy ne az egész
ország kormánya legyen, hogy csak egyes csoportokat, társadalmi rétegeket, vagy
érdekeket szolgáljon. Csak olyan kormánya lehet az országnak, amely mindenki,
minden magyar kormánya, amely közös nevezőre akarja és tudja hozni az országot,
képes létrehozni a nemzeti centrumot – mondta el ünnepi beszédében Lázár János
polgármester, országgyűlési képviselő a Szent István téren.

Az idei augusztus 20-i városi ünnepség
Szent István intelmeivel vette kezdetét, amelyet Lukács Sándor Prima Primissima
díjas Érdemes Művész előadásában ismerhettek meg a résztvevők.

Dr. Lázár János polgármester,
országgyűlési képviselő ünnepi beszédét egy hasonlattal nyitotta.

– Az iskolában tanultunk Schliemannról,
aki talajrétegről-talajrétegre haladva tárta fel Tróját, és ismerte meg a múlt
évszázadait – idézte fel a polgármester. – Augusztus 20-a minden magyar számára
ilyen ünnep, amelynek történetéből szüleink, nagyszüleink élete és korábbi
évszázadok üzenete olvasható ki. A Mária Teréziától 1945-ig
meghatározó hagyomány Szent Istvánra emlékezett augusztus 20-án, ezt követően
kezdetben csak a szent szó maradt el, majd megjelent az új kenyér, az ünnep új
birtokosaként, végül az alkotmány ünnepének nevezte el az elnyomó hatalom. Később
felbukkant az államalapítás, újabban pedig az összetartozás napjának, vagy az
orzág születésnapjának is nevezik – fogalmazott a polgármester kiemelve: a
történelem több annál, ami elmúlt, meghatározza a jelent, befolyást gyakorol
vitáinkra, elképzeléseinkre.

– Az alkotmány ünnepének azért
nevezték augusztus 20-át, mert az akkori vezetők ezzel azt remélték,
elfelejtődnek nemzeti hagyományaink, feledésbe merül közös múltunk, darabjaira
hullik nemzettudatunk. Nem így történt, mert ma itt vagyunk és együtt ünneplünk.
A mai nap a nemzetünk ünnepe, ma minden magyarnak kötelessége, hogy ne azt
keresse, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt, összetart minket. Idén a
nemzeti összetartozás áll az ünnep középpontjában. Magyarországnak nyolc évnyi
kudarc után sikerre van szüksége, sikert pedig csak akkkor érhetünk el, ha
össze tudunk fogni. Magyarország kormánya nem engedheti meg többé, hogy ne az
egész ország kormánya legyen, hogy csak egyes csoportokat, társadalmi
rétegeket, vagy érdekeket szolgáljon. Csak olyan kormánya lehet az országnak,
amely mindenki, minden magyar kormánya, amely közös nevezőre akarja és tudja hozni
az országot, képes létrehozni a nemzeti centrumot – folytatta a politikus, hangsúlyozva:
a jelenlegi kormány 2/3-os parlamenti támogatottsága a lehetőség mellett
történelmi felelősséget is jelent.

– A nemzeti centrum a szélsőségek
nélküli életet jelenti. Szélsőségek nélkül a politikai életben és szélsőséges
élethelyzetek nélkül a hétköznapokban. A munka, az otthon, a család, az
egészség és a rend azok az értékek, amelyek a nemzeti centrum közös nevezőjét alkotják.
Egy igazságos és békés Magyarországra van szükségünk, ahol mindenki tudja: számíthat
erre az országra, erre a közösségre. Közösség nélkül a kétharmad sem más, mint
egy tört szám. A kétharmad felelőssége azt jelenti, hogy létre kell hoznunk a
nemzeti centrumot – fejtette ki Lázár János.

– Együtt az ország! Ez az idei
augusztus 20-a jelmondata, erről szól a Nemzeti Együttműködés Rendszere, és ez Szent
István üzenete. Mindannyiunkra szükség van, a jövő mindannyiunké – zárta gondolatait
Hódmezővásárhely polgármestere.

Az új kenyeret Németh László
plébános szentelte fel, áldást Bán Csaba református lelkész mondott.

Megszakítás