Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Élen jár Hódmezővásárhely a szelektív hulladékgyűjtésben

Hódmezővásárhely évek óta fokozott
figyelmet fordít a hulladékgazdálkodásra. 2003-ban több szelektív hulladékgyűjtő
sziget volt a városban, mint Budapesten. Több éve az ingatlanokhoz jön a
szolgáltató a válogatott szemétért. A gondot az okozza, hogy sokszor még a
begyűjtés előtt ellopják.

Hódmezővásárhelyen 2003-ban került kialakításra a szelektív
hulladékgyűjtő rendszer. Ez akkor 64 gyűjtősziget kialakítását tartalmazta,
ezzel a számmal akkor Budapestet is megelőzte a város. Az ezt követő öt évben a
tapasztalatok azt mutatták, hogy nem megfelelő a rendszer, mert az edényekbe a
nem szelektív hulladékok is elhelyezésre kerültek.

– A családi házas övezetben megszüntettük a szelektív gyűjtőrendszert és
egy új módszert dolgoztunk ki: a szolgáltató a házhoz megy a válogatott
hulladékért. A lakosoknak tehát lehetőségük van a helyben, a szemét szállítása,
mozgatása nélkül segíteni a szelektív gyűjtést, a zsákokban gyűjtött papírt
és műanyagot az ingatlantól viszi el a cég. Az így felszabadult edényzetet
pedig a magas házas övezetekben helyeztük ki, hogy még könnyebben használhassák
az ott élők. Most ötven gyűjtősziget működik – mondta dr. Kovács Pál, az
önkormányzat szakmai tanácsadója.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondható, hogy sikeres volt a
házhoz menő rendszer. Ez a gyűjtési mód ma már nem csak Magyarországon, de az
Európai Unióban is terjed.

– Egyre jelentősebb probléma azonban, hogy elszaporodtak a
hulladéklopások. A jelenlegi szabályozás mentesíti a multinacionális
kereskedőket a termékdíj fizetése alól, ha vállalják a visszagyűjtést. Eszerint
az áruház a gyűjtőnek 1-1 forintot ad, ha behozza a műanyag palackot. Ez azt
eredményezte, hogy a kihelyezett gyűjtőzsákokat ellopták és leadják – tette
hozzá dr. Kovács Pál.

A szakmai tanácsadó bizakodó, hiszen a kormányzati intézkedések arra
irányulnak, hogy a multinacionális cégek a termékdíj alól – amely 
azokra a kereskedőkre vonatkozik, amelyek a termékük csomagolóanyagát nem
tudják visszaváltani – semmi esetben se mentesüljenek. Ez pedig a lopások
megszűnését eredményezheti. Amenniyben a cégek nem fizetnek majd a szelektív
hulladékért, érdektelenné válik a
további illegális begyűjtésük, így visszaállhat az a rendszer, hogy a
szolgáltató gyűjti be a szelektív hulladékot, ami kedvezően hat az ágazat
finanszírozására.

A város a hulladékgazdálkodás azon területeire is figyelmet fordít,
amelyeket a szelektív gyűjtés keretébe nem lehet bevonni, így például május
végén egy akciót indított, ahol magánszemélyek és városi cégek összesen ötezer
kilogramm elektronikai hulladékot gyűjtöttek össze. Ennek a kezdeményezésnek a
közeljövőben folytatása is lesz.

Megszakítás