Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Elfogadták a hódmezővásárhelyi önkormányzat költségvetését

Elfogadta a
hódmezővásárhelyi önkormányzat 2011-es költségvetését 20,5
milliárdos főösszeggel, 122 millió forint felhalmozási jellegű
céltartalékkal és 701 millió forintos fejlesztési célú
forráshiánnyal hétfői ülésén az alföldi város közgyűlése.

A 11 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
rendelet alapján a hiány megszüntetése érdekében a kiadási
előirányzatok 3,4 százalékából tartalékot képeznek, melyet az
önkormányzat bevételeinek növekedésének arányában szabadítanak
fel.

A tavalyi évhez képest mintegy 800 millió forinttal csökken az
önkormányzatnak jutó állami támogatások nagysága, ennek oka részben
az adóerő-képesség számításának változása, valamint a
gyermeklétszám-csökkenés miatti normatívakiesés. A költségvetés
egészét tekintve azonban a működési célú bevételek – az
intézményhálózat korábbi átszervezésének és a takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően – mintegy 474 millió forinttal
meghaladják a működési kiadások összegét.

Az önkormányzat költségvetésének 54 százalékát – 11 milliárd
forintot – költi működésre; 36 százalék, mintegy 7,5 milliárd forint
felhalmozási kiadás, s ebből 6,6 milliárd forintot beruházásra
fordítanak. A város 2011-ben is fejlesztéseinek meghatározó részét
uniós támogatással valósítja meg: csaknem 2,6 milliárd forintot
költenek oktatási és kulturális, 840 millió forintot energetikai
beruházásokra, 930 millió forintot kerékpárutak és közutak
korszerűsítésére, 765 millió forintból pedig az Erzsébet Kórház és
Rendelőintézetben valósulnak meg beruházások.

Az önkormányzatnak 2011-ben 500 millió forint működési és 300
millió forint felhalmozási célú hitel felvételére van lehetősége,
amelyek segítségével az előfinanszírozást igénylő pályázatokhoz
teremthetnek forrást, miközben a város korábbi adósságai
visszafizetésére 1,55 milliárd, kamatokra pedig 511 millió forintot
fordít.

Az önkormányzat – kezességvállalásokkal együtt számított –
hitelállománya így a január 1-jei 23,229 milliárd forintról egy év
alatt 20,495 milliárd forintra csökken. 2002-ben kizárólag működési
célú adóssága volt a városnak, jelenleg az önkormányzat hiteleinek
88,4 százaléka fejlesztési célt szolgál, futamidejük pedig hosszú
lejáratú.

(MTI)

Megszakítás