Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Elfogadták Vásárhely 2007-es költségvetését

17 igen, 2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a
hódmezővásárhelyi közgyűlés elfogadta a város 2007−es költségvetését,
melynek főösszege 19,5 milliárd forint.

Dr. Végh Ibolya aljegyző elmondta, a 19,5 milliárd forintból 400
millió forintnak nincs meg a fedezete, de a pénzmaradvány elfogadásával
ez a forráshiány valószínűleg el fog tűnni. Az aljegyző kiemelte, hogy
2007-ben 200 millió forinttal csökken a központi támogatás az előző
évihez képest, így összesen 1,8 milliárd forinttal kénytelen
hozzájárulni az önkormányzat az intézmények működtetéséhez. A
költségvetés tervezésekor összesen 3,4 milliárd értékben csak a
megkezdett beruházásokkal számoltak, mivel a közgyűlés által elfogadott
további fejlesztésekhez a pályázatok még nem kerültek kiírásra. Ez
utóbbiak önerejét a kötvénykibocsátásból befolyt összeg egy részéből
kívánják fedezni, ez a bankban lekötött 3 milliárd forint még szintén
nem került bevezetésre a költségvetésbe.
Néhány tétel a
költségvetésből: 91 millió forint intézményfelújításokra, 85 millió
forint a fiataloknak kiosztásra kerülő ingyentelkek közművesítésére, 78
millió forint egészségpénztár létrehozására, 80 millió forint a
sportegyesületek és civil szervezetek támogatására, 28 millió forint a
47-es út négysávosításához kapcsolódó víz- és gázvezeték építésére,
36,5 millió forint a Nyitott Kapu Egészségház illetve a kórház ápolási
osztályának kialakítására. Az oktatási intézmények és a kórház
költségvetésére az átszervezéseket követően még visszatér a testület,
de az már most is biztosra vehető, hogy a kórház gazdálkodásának
egyensúlyba hozására jelentős összegeket kell fordítania a városnak.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás