Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Elfogulatlanul a Horthy-korszakról

Az Újragondolt negyedszázad című könyv
bemutatójának az Alföldi Galéria adott helyet, a Trianon-kiállítás keretein
belül. A Horthy-korszakot feldolgozó kötetben szerepelnek többek között dolgozatok
az akkori gazdaságtörténetről, a kultúratudományról és az egyház történetéről
is.

A Horthy-korszakot feldolgozó, Újragondolt negyedszázad
című könyvet Miklós Péter történész mutatta be az érdeklődő közönségnek. A
tanulmánykötetben az eszmetörténettől kezdődően az akkori kulturális és egyházi
világon át a diplomáciatörténetig szerepelnek esszék és leírások, amelyek
sokféle szemszögből közelítik meg a Horthy Miklós nevével fémjelzett időszakot.

– Történészként és a korszak kutatóival egyeztetve is arra
az elgondolásra jutottunk, hogy a források mentén, az objektivitást szem előtt
tartva, egy független képet akarunk mutatni magáról Horthy Miklósról és a
nevével jelzett időszakról – mondta el Miklós Péter, a Móra Ferenc Múzeum
történésze.

A kötet elkészítésének ötlete két éve egy szegedi
konferencián merült fel. Munkálataiban egyetemi professzorok és hallgatók, de
pályakezdő történészek is részt vettek. A szerzők különböző életkora is
mutatja, hogy fiatalokat és idősebbeket egyaránt foglalkoztatja a téma.

Csaknem 50 kutató, történész és szakember kapott
felkérést tanulmányok írására. Közülük 31-en vállalták, hogy fél év alatt
összefoglalókat készítenek, így a júniusi Könyvhét alkalmából el is készült a
kötet.

Megszakítás