Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Energetikai szakreferensi szolgáltatás beszerzése

ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, , 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky u. 70, ajánlatkérő beszerzési eljárást kíván lefolytatni az alábbiak szerint:

Árajánlatkérés tárgya: Energetikai szakreferensi szolgáltatás beszerzése.

Árajánlatkérés rövid leírása:

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § alapján energetikai szakreferens feladatok elvégzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a 1. sz. Mellékletben szereplő telephelyeken történő energiafelhasználások tekintetében.

Adatszolgáltatás során kapott adatok alapján, a jogszabályban előírt tartalommal az adatszolgáltatást követő 30 napon belül havi jelentést küld, valamint a havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15. napjáig megküldve a vizsgált időszakról összefoglaló jelentést készít Megbízó részére, melyet Megbízó köteles május 31-ig honlapján közzétenni.

Közreműködik a jogszabályban előírt közzétételek, bejelentések, adatszolgáltatások elkészítésében azzal, hogy az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet kötelező adatszolgáltatását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti a hatóság felé, a tárgyévet követő június 30. napjáig.

A nyertes árajánlattevő vállalkozó a szerződés megkötését követően 30 naptári napon belül köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak bejelenteni, hogy energetikai szakreferensi feladatokat ajánlatkérő részére elvégzi.

A szerződéskötés tervezett ideje: 2021.11.23.

A teljesítés határideje: 2022.01.31. és 2022.12.31. közötti időszakra, amely kölcsönös megelégedettség esetén hosszabbítható.

A regisztráció határideje: 2021.11.12.

Kérem, hogy az árajánlatkérésen történő részvételi szándékát az alábbi adatok hvszzrt@hvszzrt.hu e-mail címre történő megküldésével jelezze:

  • cégnév:
  • székhely:
  • kapcsolattartó:
  • elérhetőség (telefon, fax, e-mail):
  • beszerzés tárgya.

A teljes összefoglalót megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás