Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ép testben ép lélek

Az egészséges életmódra
igyekeztek felhívni a gyermekek figyelmét a Klauzál Gábor Általános Iskolában.
Ezúttal nem csak a fizikai értelemben vett egészségnevelést tűzték ki célul a
pedagógusok, hanem a gyerekek lelki világára negatívan ható külső tényezőkre is
fókuszáltak.

Az intézmény pedagógiai
programjában már hosszú ideje helyet kap az egészségnevelés, minden évben erre
szánnak egy teljes napot.

A felső tagozatosok
számára komolyabb témákat állítottak össze. A nap koordinátora elmondta: ezúttal
főként a gyerekek lelki fejlődésére veszélyes külső tényezőkkel ismertették meg
őket. Ilyen lehet például a televízió és az Internet, ha nem megfelelően
használják őket, de külön figyelmet fordítottak a reklámok káros hatásaira is.
Rácz Jánosné hangsúlyozta: a teljes egészséghez elengedhetetlen, hogy a lelkünk
egyensúlyban legyen. Az alsó tagozatos kisdiákok egész napos
sportfoglalkozásokon vettek részt és az egészséges életmódról
beszélgettek, amihez kapcsolódóan plakátokat is készítettek. Ezekre
elsősorban olyan termékek kerültek, amelyek szerves részei a minden napos
étkezésnek.

A nap végén egy különleges
küzdősportot, a Wing tsunt is megismerhették a gyermekek.

Megszakítás