Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Építéshatósági közlemények

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Épításhatóságának közleményei

Hirdetmény

 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, mint I. fokú természetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (3) bekezdés b.) szerinti ügyfélértesítésnek és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve eljárás megindításáról jelen végzéssel értesítem az eljárásban érintett ügyfeleket, nyilvántartásba vett civil szervezeteket az ügyféli jogok biztosítása céljából.
 
Jelen hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016.12.12.
A jog gyakorlására nyitva álló határidő napja: 2016.12.27.
 
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a hatóság a továbbiakban hirdetményi úton tartja a kapcsolatot, az ügyfelekkel, így hirdetményi úton kerül közlésre az eljárásban hozott érdemi döntés is.
 
 
Szeged Liget közterületi rekonstrukciója értesítés eljárás megindításáról szóló hirdetmény
 

Hirdetmény

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdés értelmében, a Ket. 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezetekkel, továbbá a hatásterületen élő ügyfelekkel jelen hirdetmény útján közlöm, hogy hatóságom a tárgyi ügyben döntést hozott.
 
A kifüggesztés napja: 2017.01.18.
Eljáró hatóság neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, mint I. fokú Környezetvédelmi Hatóság
A döntés száma: 29-599-3/2017.
A döntés tárgya: Szeged Liget közterületi rekonstrukciója.
 
A kérelmező ügyfél neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A hatóság döntése az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője számára megtekinthető a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fsz. 22. sz. irodájában.
 
 
Szeged Liget közterületi rekonstrukciója értesítés döntés hozatalról szóló dokumentum
Megszakítás