Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Építményadó

Az építményadóról szóló 68/2007. (12. 18.) Kgy. rendelet alapján 2020. január 01. napjától mentes az adó alól a magánszemély adóalany. A mentesség nem vonatkozik a vállalkozó magánszemély, továbbá más magánszemély üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére (továbbiakban építmény).

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Kardos Dóra (62) 530-156kardos.dora#kukac#hodmezovasarhely.hu
Tóth Csaba(62) 530-106tothcsaba#kukac#hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

2019. júniusától kezdődően az E-Önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ezzel együtt az Önkormányzat által korábban fejlesztett és publikált ÁNYK-s nyomtatványok használatát megszüntettük.   

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Hódmezővásárhelyt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig az építményadót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:


 

Az ügy leírása:

Tisztelt Adózók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt az építményadóban a 2018. január 1-jei hatállyal a reklámhordozók is adókötelesekké váltak.

Az adómértéken felül az adókötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket a háttérjogszabályt képező Htv. tartalmazza, melynek 2018. január 1. napjától hatályos szabályai alapján:
„11/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.”
„12/A. § Az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.”
14. (5) A 11/A. § szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § értelmében:
4. reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
3. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja alapján:
„d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),”
Fenti jogszabályok egyebekben megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu).

A fenti törvényi változások miatt szükségessé vált az építményadóról szóló 68/2007. (12.18) Kgy. rendelet módosítása is, melynek értelmében annak 2018. január 1. napjától hatályos 8. § (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
„Reklámhordozó esetén az adó mértéke 12 000 Ft/m2.”
Az adatbejelentést az adóalanyoknak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapján közzétett számítógépes program segítségével elektronikus úton, legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a Htv. reklámhordozó adóra vonatkozó szabályait, mely alapján szükségessé vált az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása is. Ezekre tekintettel 2020. július 15. napjától nem adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

 

Az adó alanya:

az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

 

Az adó alapja és mértéke:

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapadó az építményadó-kötelezettség alá eső építmények hasznos alapterülete alapján kerül kiszámításra. Az épület fajtánkénti megkülönböztetését, valamint az adómértékeket a Kgy. rendelet tartalmazza.

Megszakítás