Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Épül a város

A július 23-i rendkívüli közgyűlésen Mucsi
László, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője ismertette a városban
zajló beruházásoka jelenlegi helyzetét.

Az irodavezető elmondta, az új Ginkgo Sas
szálloda homlokzatának építési munkálatai mellett térburkolatot raknak le a
Zrínyi utcának a dr. Imre József utca és Kossuth tér közötti szakaszán, ami
miatt jelenleg az adott útszakasz lezárásra kerüt. A Zrínyi utca és a
Kossuth tér érintett részein egységesítik a kandeláberek megjelenését a
környezetbe illeszkedő arculat kialakítása érdekében, ezek beszerzéséhez az
önkormányzat kezességet vállalt.

A Zrínyi utca páratlan oldalán már téglaburkolat fedi a
járdát, nemsokára elhelyezik az új kandeláberek alépítményeit. A páros oldalon
hamarosan kiváltják a légkábelt, amelyet a járda díszburkolása követ. A Fekete
Sas előtti terület is új burkolatot kap, illetve folyamatban van a virágágyások
kialakítása. A beruházás augusztus 18-ára, Szent István Király ünnepére készül
el, amikor is átadásra kerül a Ginkgo Sas Városi Hotel.

A Petőfi Művelődési Központ új épületrésze az alapozás
stádiumában van. A régi épületrész átépítésének kiviteli terveit ifj. Janáky
István és Janáky György készítik, akik a régi épület tervezőjének, Janáky
Istvánnak a fiai. A tervezés kissé elhúzódik, mert a bontásnál kiderült, hogy az
alapozás nem az eredeti terveknek megfelelően készült, így a meglévő épület
pinceszintjének bővítésére augusztus-szeptember hónapokban kerül sor.

A Kálvin János téri turbó körforgalom szegélyépítési
munkálatai a jövő héten befejeződnek, illetve ekkor kerül sor az aszfaltozásra
is. A kivitelező – ígérete szerint – tudja tartani az átadás augusztus 20-ra
ígért időpontját.

A kertvárosi kerékpárút építése kapcsán az útalap
készítése folyik a Kodály Zoltán utcán. A nyomvonal kitűzése és a közműfeltárás
még folyamatban van. A Kodály és
Zrínyi utcák összekötésénél a munkálatok az egész szakaszon folynak.
A Teleki – Táncsics – Kinizsi –
Vöröskereszt utcák körforgalmánál az érintett közművezetékek kiváltására várnak,
a munka a jövő héten folytatódhat.

Mucsi László irodavezető beszámolt a belvízelvezető
rendszerről is. A Búvár utcában a jövő héten szerelik be a szivattyúkat, a
Kakasszéki csatornának a burkolása folyik jelenleg, és a Szőlőhalmi – Kenyere
éri – Hódtói csatornák találkozásánál is a burkolás van hátra.

Az irodavezetőtől megtudtuk, hogy a Varga Tamás Általános
Iskolában a homlokzatszigetelés és a belső kőműves munkálatok folynak, illetve
beszerelik a radiátorokat. A plusz tantermek építése hétfőn indulhat.

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola belső
bontási munkálatai elkészültek, jelenleg a belsőépítési és gépészeti munkálatok
folynak.

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program
esetében a támogatási szerződés aláírására várnak, a Városi Strandfürdő élményfürdő részének a tervein még
dolgoznak a kivitelezők.

Megszakítás