Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Eredményes turisztikai együttműködés született

2006. március 9−én, 14 órakor
turisztikai fórumra gyűltek össze a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
a város és térségének idegenforgalmában érdekelt vállalkozói.

Dr. Lázár
János polgármester hangsúlyozta, hogy az érdekeltek együttműködése
révén ki kell használni a város egyedülálló kulturális-művészeti és
természeti-rekreációs életében rejlő fejlődési lehetőségeket. A
megnyitót követően bemutatásra került Baranyai Antal „Művészi tájak –
tájak művészete” című kulturális kiadványa. Paksi Pauletta, turisztikai
előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy az Önkormányzat a térség
természeti és kulturális adottságaihoz való hozzáférést biztosító
infrastruktúra megteremtésében, pozitív települési arculat
kialakításában tud a helyi turizmusban érdekelt vállalkozások
partnerévé válni. Weszely Tamás, a Városstratégiai Iroda vezetője
tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2007-től induló Nemzeti
Fejlesztési Terv 2-ben nagy arányban szerepelnek majd turisztikai célú
pályázati lehetőségek. Arra kérte a vállalkozásokat, hogy a 2006-os
évet használják fel ötleteik, terveik, koncepcióik kidolgozására annak
érdekében, hogy minél gyorsabban és eredményesebben fejlődhessen a
vásárhelyi idegenforgalom.

A fórumon
részt vevők közül 10 vállalkozás és 24 magánszemély létrehozta a
Hódmezővásárhely és Térsége Turizmusáért Egyesületet, melynek céljai
között szerepel a város és térsége turizmusának fellendítése, a
városfejlesztési elképzelések turisztikai szempontú véleményezése. Az
egyesület pártoló tagjainak sorába lépett a Tourinform Iroda és a
Hódmezővásárhely és Térsége Többcélú Társulása. Az Egyesület tagjainak
együttműködésének köszönhetően a közeljövőben a Tourinform Iroda a
Nemzeti Üdülési Szolgálat üdülési csekk-elfogadó helyeként működhetne.
Az Egyesület várja további tagok jelentkezését és javaslataikat.

Megszakítás