Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítére hirdetett ingatlan

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12873/3 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 10/A. szám
alatti, 602 m2
nagyságú ingatlant (Bocskai utcai tankonyha).

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12873/3 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 10/A. szám
alatti, 602 m2
nagyságú ingatlant (Bocskai utcai tankonyha)

Kikiáltási ár: 30.000.000 Ft.

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 300.000
Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. július 29. (péntek) 12.00
óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2011. augusztus 01. (hétfő) 11.00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a
versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi
a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-157. /

Megszakítás