Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítésre kiírt ingatlan a Róka utcában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 9601 hrsz alatt
nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Róka u. 4. szám alatti,
„általános iskola” megnevezésű, 688
m2 nagyságú ingatlant.

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 9601 hrsz alatt
nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Róka u. 4. szám alatti,
„általános iskola” megnevezésű, 688
m2 nagyságú ingatlant.

Kikiáltási ár: 16.000.000 Ft.

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 200.000
Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. április 20. (szerda)
12.00 óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2011. április 22. (péntek) 9.00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a
versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi
a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás