Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítésre kijelölt ingatlan

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12826/A/7 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6. szám
alatti, iroda megnevezésű, 227
m2 nagyságú ingatlant.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12826/A/7 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6. szám
alatti, iroda megnevezésű, 227
m2 nagyságú ingatlant

Kikiáltási ár: 26.000.000 Ft.

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 100.000
Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2012. január 11. (szerda) 1200
óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2012. január 13. (péntek) 1000 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a
versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi
a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás