Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítésre kijelölt ingatlan

A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező
Hódmezővásárhely belterület 12723 hrsz-ú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely,
Petőfi utca 27. szám alatt elhelyezkedő lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant.

A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező
Hódmezővásárhely belterület 12723 hrsz-ú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely,
Petőfi utca 27. szám alatt elhelyezkedő lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant.

Kikiáltási ár: 22.000.000,- Ft.

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Jogi
Csoportja (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth
tér 1., em. 23., ügyintéző: dr. Tóth Bernadett) részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 100.000,-
Ft bánatpénz befizetése a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. november 09. (szerda)
12:00 óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2011. november 11. (péntek) 10:00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Jogi Csoportja emelte
23 hivatali helyisége.

A pályázó a
versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi
a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen áll rendelkezésükre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Jogi Iroda, Jogi Csoport munkatársa
dr. Tóth Bernadett jogi előadó /06-62-530-100 (204. mellék)/.

Megszakítás