Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítésre kijelölt ingatlan az Andrássy úton

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12840/A/11 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Andrássy út 9. I/11. szám
alatti, 24 m2
nagyságú ingatlant. Kikiáltási ár: 3.500.000 Ft.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12840/A/11 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Andrássy út 9. I/11. szám
alatti, 24 m2
nagyságú ingatlant. Kikiáltási ár: 3.500.000 Ft.

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 200.000
Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2010. április 26. (hétfő) 16.00
óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2010. április 30. (péntek) 10.00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a
versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi
a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás