Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Értékesítésre kijelölt ingatlan

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12840/A/11 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Andrássy út 9. I/11. szám alatti, 24 m2nagyságú ingatlant.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12840/A/11 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Andrássy út 9. I/11. szám alatti, 24 m2nagyságú ingatlant

Kikiáltási ár:3.500.000 Ft.

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele200.000 Ftbánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 16. (szerda) 12 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2012. május 18. (péntek) 11 óra.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás