Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Esélyegyenlőségi terv

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 63 §(4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2002. évi I. törvény (MT) 5. Személyiségi jogok védelme és 6. Egyenlő bánásmód követelménye pontok alapján az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja.

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 2015

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 63 §(4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2002. évi I. törvény (MT) 5. Személyiségi jogok védelme és 6. Egyenlő bánásmód követelménye pontok alapján az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Esélyegyenlőségi terve – 2014.

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 63 §(4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2002. évi I. törvény (MT) 5. Személyiségi jogok védelme és 6. Egyenlő bánásmód követelménye pontok alapján az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja.

A terv célja, hogy biztosítsa dolgozói számára az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a munkavállalás megkezdése előtt és alatt az esélyegyenlőséget minden foglalkoztatottja számára, az érintett csoportok helyzetének az elemzésével felmérje az érintettek valós helyzetét, helyzetük alakulását figyelemmel kísérje és elősegítse az esélyegyenlőségi célok megvalósulását, és intézményesen orvosolják a kapcsolatos sérelmeket.

Az esélyegyenlőségi terv a törvény értelmében intézkedéseket fogalmaz meg a gyermeket nevelők, az időskorú munkavállalók, a megváltozott munkaképességű, valamint a roma munkavállalók számára, és fontosnak tartja minden dolgozója számára biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt, a munkaviszony alatt és megszüntetése esetén az egyenlő lehetőségeket, bánásmódot, az információhoz, erőforrásokhoz való hozzáférést.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Esélyegyenlőségi terve 2014.

Hódmezővásárhely, Megyei Jogú Önkormányzat

Közoktatási esélyegyenlőségi terv – Helyzetelemzés – 2007

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tudatosan, komplex program keretében munkálkodik a különböző társadalmi helyzetű városrészek és lakóik jobb életkörülményeiknek megteremtésétét szolgáló folyamatok elősegítésén. A 2002 óta elkészített városfejlesztési-stratégiai dokumentumokban, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város minden családja megtalálja helyét és szerepét az évszázados hagyományokra építő, a jelen kihívásaira korszerű választ adni tudó közösségében.

Alapvető cél, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa biztosított szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot a város bármely pontján egy minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt értékes élethez, s lehetővé tegye a szükségletek kielégítésével a szolgáltatások magas színvonalon történő elérését. A társadalmi integráció megteremtése érdekében, elengedhetetlen, a civil szervezetek és egyházak szorosabb bevonása a közszolgálati feladatok ellátásába, a pályázati lehetőségek kihasználása, a társadalom perifériájára szorult csoportok, így különösen a halmozottan hátrányos helyzetű diákok, az idősek, egyedülállók, a gyermeket nevelők, a tanyán élők, a cigányság nehéz sorsú családjai számára olyan segítő, hátránykompenzáló programok indítása, amelyek révén garantálható lesz évtizedek múltán is a város kohéziója

A Helyzetelemzés elkészítése során elengedhetetlen a szükséges fejlesztések oly módon való tervezése és megvalósítása, hogy többszöri folyamat-elemzéssel a struktúrák gyenge pontjainak időbeli észlelése, a tervezés aktualizálása és a beavatkozás szakmai előkészítése révén a szükségletekhez igazodó, megalapozott és színvonalas közszolgáltatások jelentsék a város életterét. A készülő települési esélyegyenlőségi terv szerves részét képezi tehát jelen dokumentum is, mely a közoktatásban az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, lehetőségeit és feladatait tekinti át, annak érdekében, hogy a szakmai elemzéseket követően elkészülhessen egy intézkedési terv a további teendők meghatározásával.

Az OKM szakértőinek segítségével a Helyzetelemzés elkészült, jelenleg a minisztériumi véleményezés folyamatban van. 2008. január hónap folyamán kell elkészíteni a Helyzetelemzésre épülő Esélyegyenlőségi Tervet.

Esélyegyenlőségi tervet

Közoktatási esélyegyenlőségi terv – Intézkedési terv 2008

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város minden családja megtalálja helyét és szerepét az évszázados hagyományokra építő, a jelen kihívásaira korszerű választ adni tudó közösségében. Alapvető célunk hozzásegíteni a lakosságot a város bármely pontján egy minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt értékes élethez, s lehetővé tenni a társadalmi integrációt a perifériára szorult csoportok számára. E munkánk kiemelt területe az újjáalapított oktatási intézményrendszer, melynek átalakítása során elsődleges feladatunknak tekintettük a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásához szükséges feltételek megteremtését, az esélyteremtés szakmai követelményeinek meghatározását.

Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése által 2007. decemberében elfogadott Közoktatási esélyegyenlőségi terv helyzetelemzése áttekintette az átszervezés révén kialakult új viszonyokat, az esélyegyenlőség érvényesülését a település valamennyi közoktatási intézménye tekintetében, a megállapítások az alábbiakban foglalhatók össze:

A teljes közoktatási esélyegyenlőségi tervet itt töltheti le doc formátumban
Megszakítás