Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ez a tanév egy kicsit más lesz

Az idei tanévnyitó rendhagyó, hiszen a tanév kezdete egy hosszú
munka vége is – jelentette ki sajtótájékoztatón Nagy Judit, a
hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal oktatási csoportvezetője. 2006
októberében a város képviselőtestülete közoktatási rendszerének
újraszabásáról döntött.

Ennek része volt a pedagógusok létszámának csökkentése, melyhez
szakmai segítséget jelentett a teljesítményértékelés, mely a
legoptimálisabb tantestületek összeállítását tette lehetővé.
Szeptembertől indul a városban az iskolaotthonos képzés, melynek
keretében két tanító foglalkozik a diákokkal és amely lehetővé teszi,
hogy a gyerekeknek ne kelljen otthon leckét írniuk. A
kompetenciafejlesztést ettől a tanévtől kezdve úgy kívánják
megvalósítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
integrációja is megtörténjen. Amit más települések hosszabb idő alatt
fokozatosan kívánnak megoldani, azt Vásárhelyen nagy, merész lépésekkel
hajtják végre.
Szeptember harmadikától meghatározott menetrendek szerint indulnak az iskolabuszok, melyeken kísérőpedagógus is lesz.
Az
Aranyossy Ágoston Általános Iskola jelentős változáson megy keresztül.
A Nagy Sándor utcából a Szék utcába átköltözött intézmény az enyhe
értelmi fogyatékos gyermekek nevelése mellett a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésével is foglalkozik majd. A Nevelési Tanácsadó is a
Szék utcai épületbe költözik, a logopédiai fejlesztés viszont az
iskolákban történik.
A 2007/2008-as tanévben Hódmezővásárhelyen
várhatóan 9231 iskolás kezdi meg tanulmányait – tudtuk meg Dr. Korsós
Ágnes jegyzőtől. A 9 óvodából 4 önkormányzati, 4 egyházi fenntartású, 1
pedig magánintézmény. A 9 általános iskolából 5 önkormányzati, 2
egyházi, 1 kistérségi és 1 alapítványi fenntartású. 6 középfokú
oktatási intézményből 5 önkormányzati, 1 egyházi fenntartású. A három
diákotthonból egyet az önkormányzat, egyet az egyház és egyet a megyei
önkormányzat működtet.
A jegyző asszony arról is tájékoztatást
adott, hogy a Kincsesház Általános Iskolában a 2007/2008-as tanévben is
zavartalanul folyik az oktatás, viszont a működtetést a Kincsesház
Alapítvány helyett a Táltos Alapítvány veszi át.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás