Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

F E L H Í V Á S

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Parlagfűmentes Magyarországért országos akció keretében
„Parlagfűmentes Ház 2007”
matricát
lehet
igényelni, személyesen a Polgármesteri Hivatal fsz. 16−os irodájában,
vagy telefonon az ingyenesen hívható 06−80/820−010 zöldszámon, és a
helyi tarifával hívható 530−144−es telefonszámon.
A matrica
igénylésének a feltétele, hogy az igénylő ingatlana és az előtte lévő
közterület parlagfű−mentes legyen, melyről a bejelentett igény alapján
a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyeleti Csoportja, helyszíni
szemlén győződik meg.

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Megszakítás