Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

F E L H Í V Á S

Tájékozatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal
földszint 13/A. és 13/B. számú helyiségeiben a szemétszállítást ellátó
A. S. A. Hódmezővásárhely Köz−tisztasági Kft., a távfűtést szolgáltató
HVSZ Zrt., a csatorna és vízszolgáltatást ellátó Zsigmondy Béla Zrt.,
valamint az áramszolgáltatást biztosító DÉMÁSZ Zrt ügyfél−fogadása

2007. április 02−án 8.00 órától április 03−án 12.00 óráig

technikai okok miatt szünetel.

Az ügyfélfogadás szünetelése miatt kérem a Tisztelt Ügyfeleink megértését.

Hódmezővásárhely, 2007. március 27.

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Megszakítás