Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fejlesztésre megy a pénz

Nincs
működési hiány, sőt 2 milliárd forintot a működési költségekből a
feljesztésekre csoportosított a város – derült ki a mai közggyűlésen, amelynek
keretében a képviselők elfogadták a 2010. évi zárszámadási rendeletet, döntöttek
pályázat beadásáról, módosították a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendjét, hitelt adtak a helyi futball klubbnak, hogy hódmezővásárhelyi fiatalok
testvérvárosi tornára utazhassanak és megemelték a Lakásügyi Tanácsadó Testület
létszámát. Az ülésen a Mártélyi holtág helyzetéről is szó esett, amelynek
kapcsán kiderült: a képviselők megelégelték a rucaöröm elszaporodását.

38 milliárd 155 millió 424 ezer forintos mérleg főösszeggel,
15.806.885 forint pénzforgalmi bevétellel és 15.691.381 forint kiadással elfogadta
Hódmezővásárhely közgyűlése az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletét.

Az előterjesztés kapcsán Hegedűs Zoltán a pénzügyi és
gazdasági bizottság elnöke kiemelte: az évek óta tartó szigorú gazdálkodás
eredménye, hogy 160 milliós szufficittel, többlettel zárhat az önkormányzat.

Végh Ibolya aljegyző hozzátette: a város adósságállománya
folyamatosan csökken, a működési költségeken jelentős összeget takarít meg a
város. A város vagyonáról szólva kiemelte: a mérleg főösszege az elmúlt tíz év
alatt a háromszorosára nőtt.

Varga Jánosné könyvvízsgáló szerint a zárszámadási rendelet
a szabályoknak, törvényeknek megfelel és valós képet ad a város pénzügyi
helyzetéről.

– Fontos kiemelnünk, hogy a bevételeinkből tudtuk
teljesíteni a kiadásainkat, sőt, 160 millió maradt a büdzsében, de, ami sokkal
fontosabb a működési költségek és a fejlesztésre fordított pénz aránya –
fejtette ki a zárszámadás kapcsán Lázár János. – Jelenleg a források mintegy 20
százalékát fordítjuk működésre, ami igen jó aránynak számít. Míg több hazai
önkormányzat nem képes a működési költségeit sem kigazdálkodni, addig Hódmezővásárhelyen
nemcsak lefedik a működési bevételek a kiadásokat, de 2 milliárd forintot a
működéstől a fejlesztésekre csoportosíthattunk át – mondta el a polgármester,
hozzátéve: sem a tavalyi, sem az idei évben működési forráshiánya nincs a városnak, hiány csupán a pályázatok előfinanszírozásából, az állami források kései érkezéséből adódik.

– Ki kell emelnünk azonban azt is – folytatta Lázár János – hogy
a város öt éve nem vett fel komolyabb, éven túli esedékességű hitelt, törlesztésre
azonban 1,5 milliárdot költöttünk az elmúlt évben is. A város jelenlegi
adósságállományának megítélése kapcsán fontos megjegyezni, hogy a 69 millió
svájci frank értékben kibocsátott kötvényt húsz év alatt kell törlesztenünk. A
mérlegbeszámolóból láthatjuk, az önkormányzat saját bevétele 15 milliárd forint
évente. Ha ezt húsz évre vetítjük, az 300 milliárd, amelyből a megközelítőleg 17
milliárd forintos kötvényt törlesztenünk kell. Akinek a felelős pénzügyi
gazdálkodás a feladata és 300 milliárdból nem tud 17 milliárdot megtakarítani
az alkalmatlan a feladat ellátására. Ráadásul a 300 milliárdnál még csupán az
önkormányzat bevételeivel számoltunk, a gazdasági társaságok vagyonával,
pénzügyi eredményével nem. A kötvényből befolyt összeget pedig fejlesztésre
fordítottuk, amiről nem szabad lemondani. A fejlesztés az egyetlen lehetőség
egy Tiszán túli város számára, hogy élhetőbbé váljon és megfelelő életszínvonalat, új lehetőségeket teremtsen a lakosság számára – összegzett a
polgármester.

A zárszámadás kapcsán kérdést a testület sem a
polgármestrhez, sem az aljegyzőhöz, sem a jegyzőhöz nem tett fel, a képviselők 11
igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el a rendeletet.

A továbbiakban a testület elfogadta a belső ellenőrzési
csoport 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, módosította a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendjét, döntést hozott honvédségi kezelésű, állami
vagyont képező inkurrens anyagok ingyenes átruházásása kapcsán és megismerte a Bodnár
Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont és Ifjúsági Tábor helyzetét.
Ez utóbbi napirendi pont kapcsán egy intézkedési tervről is tárgyaltak,
amelynek keretében a holtág egyik állandóan visszatérő problémájára, a hínár
elszaporodására keresett megoldást a testület.

Az előterjesztés kapcsán Ékes József elmondta: a szakértői
jelentések is kiemelik, hogy a holtágban a rucaöröm a víz magas tápanyagtartalma
miatt szaporodik túl, a hínárvegetációt ennek elvonásával lehetne korlátozni.

– Gondot jelent, hogy az elszaporodott növényzet az
életciklusából adódóan saját magának is tápanyagforrásként szolgál – mondta el
Ékes József. – Fontos kiemelni továbbá, hogy az üdülőterület nincs csatornázva,
azonban a szennyvíz megfelelően zárt tárolása és elszállítás nem jelenthet
terhelést sem a talaj, sem a víz számára. Ami azonban a legnagyobb problémát
jelenti, hogy Mártély község a tisztított szennyvizét a Darvasszéki csatornába
engedi, amelyet a Mártélyi holtág vízébe emelnek át. Ennek nagyon magas a
foszfáttartalma, ez pedig tápanyagként szolgál a rucaöröm és a vízi növényzet
számára. Elsősorban ez az, ami miatt túlszaporodik a növény, ami ráadásul
védelem alatt áll, írtása rendkívül nehézkes és költséges.

Lázár János a napirendi pont kapcsán utasítást adott a szükséges
engedélyek beszerzésére és a rucaöröm teljes lehalászására, aminek költsége, mintegy
15 millió forintot jelent. Kötelezni fogják az üdülőterület
ingatlantulajdonosait a szennyvíz kezelésére, az erről szóló igazolások
bemutatására, amit ellenőrízni fog a polgármesteri hivatal.

– Az elszaporodó vízi nyövényzet, különösen a rucaöröm évek
óta fojtogatja a Mártélyi holtágat, amire végre megoldást kell találnunk. Az
azonban nem megy, hogy az önkormányzat 15 millió forintból minden évben
lehalássza a növényzetet, az üdülőtulajdonosok, akik az elmúlt években alig tudták
használni az ingatlanjaikat folyamatosan fizetnek a szennyvíz kezeléséért,
Mártély pedig gond nélkül beleengedi a szennyvizet, ami miatt elszaporodik a
növényzet – tette hozzá a polgármester.

A közgyűlés végül egyhangú szavazással döntött: szakhatósági
eljárást kezdeményez a Mártélyi holtág védelmében.

A képviselők a továbbiakban hitelt szavaztak meg a
Hódmezővásárhelyi Futball Club részére, amelynek segítségével hódmezővásárhelyi
fiatalok a település francia testvérvárosban, Vallaurisban vehetnek részt
labdarúgó tornán, megemelték a Lakásügyi Tanácsadó Testület létszámát, és a
Városház utca 1 szám alatti ingatlan felújításához pályázat benyújtásáról is
döntöttek.

Megszakítás