Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fél évszázada érettségiztek

1946-ban 52 tanuló ballagott el a Bethlen Gábor
Református Gimnáziumból. Az egykori diákok érettségi találkozót tartottak alma
materükben.

Eleinte ötévente beszéltek meg találkozót az egykori diákok,
ám az utóbbi évek során ez egy évre szűkült. A 65 évvel ezelőtti osztálylétszám
mára 16 főre csökkent, akik közül hárman külföldön élnek és emiatt nem tudtak
találkozni diákkori barátaikkal. Miután több mint fél évszázaddal ezelőtt érettségi vizsgát tettek a gimnazisták,
majdnem mindenki tovább tanult. Egyetemi tanárokká, orvosokká, jogászokká ,
tanítókká, mérnökökké és egészségügyi dolgozókká váltak. Meszlényi Mihály így
emlékezik az egykori alma materre:

– Az érdekessége az volt ennek a mi osztályunknak, hogy
először jöttek olyan fiatalok, akiknek különben nem lett volna lehetőségük
tovább tanulni. Nagyon kellemes iskola volt. Semmi rosszat nem mondhatok róla.
Azok, akik ide jártak, mind kellemes emlékkel szoktak visszatérni – mondta
Meszlényi Mihály.

A fiatalkor és a gimnáziumi évek felidézése után közös
ebéddel zárult az idei érettségi találkozó.

Megszakítás