Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ADÓZÓKAT,
HOGY A 2009. I. FÉLÉVI HELYI ADÓK, A GÉPJÁRMŰADÓ, VALAMINT AZ ÉPÍTMÉNYADÓ ELSŐ
RÉSZLETÉNEK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE 2009. MÁRCIUS 16.

KÉREM A FIZETÉSI HATÁRIDŐ PONTOS
BETARTÁSÁT.

FELHÍVOM A TISZTELT ADÓZÓK
FIGYELMÉT, HOGY KÉSEDELMES BEFIZETÉS ESETÉN – A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN –
KÉSEDELMI KAMATOT KELL ELŐÍRNUNK.

AMENNYIBEN BÁRKINEK A HELYI
ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOSAN KÉRDÉSE MERÜL FEL, KOLLÉGÁIM ÁLLNAK SZÍVES
RENDELKEZÉSÜKRE A FÖLDSZINT 14. ÉS 15-ÖS IRODÁKBAN!

Tel.: 530-131, 530-106, 530-156

mailto:antali@hodmezovasarhely.huantal.istvan@hodmezovasarhely.hu

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2009. február
24.

Dr. Korsós Ágnes
az I. fokú adóhatóság vezetője

Megszakítás