Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet számviteli vezető álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:
–         Pénzügyi és Számviteli Főiskolai végzettség, államháztartás szakon
–         magyar állampolgárság
–         büntetlen előélet

Előnyben részesül:
–         önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett gyakorlat
–         közigazgatási szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

–         szakmai önéletrajzot
–         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
–         végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján számviteli csoportvezetői feladatok ellátása

Bérezés: a
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 15. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb
felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől
személyesen a Polgármesteri Hivatal emelet 25/A szobában vagy telefonon
a       (62) 530-198-as számon

Megszakítás