Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet 2 fő jogi előadó álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:

–         jogász végzettség

–         magyar állampolgárság

–         büntetlen előélet

Előnyben részesül:

–         elsősorban hódmezővásárhelyi lakos
–         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

–         szakmai önéletrajzot
–         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
–         végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál általános jogi feladatok ellátása

Bérezés:
a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 15. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől személyesen a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as számon.

Megszakítás