Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felhívás

Értesítem Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város választópolgárait, azon belül a 02−es számú egyéni
választókerületben élőket, hogy a 02−es számú választókerületben 2007.
április 15−én vasárnapra kiírt időközi választásra vonatkozó értesítők
és ajánlószelvények a választásra jogosultak részére postázásra
kerültek.

Aki jelöltként kíván indulni az időközi
képviselőválasztáson annak, a választókerületben élő, a kifüggesztett
névjegyzékbe felvett választópolgárok létszáma (2422 fő) egy (1) %-ának
megfelelő számú, érvényes ajánló-szelvényt kell összegyűjteni.

Jelöltet ajánlani, valamint a jelöltet bejelenteni
(ajánló szelvényeket leadni) 2007. március 23-án 16 óráig lehet. Akit
jelölő szervezet vagy szervezetek támogatnak, a szervezetnek,
szervezeteknek, kérniük kell nyilvántartásba vételüket.

Szavazni, a szavazás napján személyesen, a kijelölt
szavazókörökben, a szükséges személyi okmányok felmutatását követően
lehet, reggel 6,00 órától este 19,00 óráig. Az a választópolgár, aki
mozgásában akadályozott, mozgóurna kivitelét kérheti (530-161 sz.
telefonon, vagy a szavazás napján az illetékes szavazókörben).

Az időközi választással kapcsolatos tudnivalókról
az 530-119, illetve 530-167. számú telefonon lehet érdeklődni, a
Választási Iroda ott dolgozó munkatársaitól.

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Korsós Ágnes, elérhetősége: Tel: 530-159. Fax: 530-192. E-mail:
mailto:jegyzo@hodmezovasarhely.hujegyzo@hodmezovasarhely.hu

A Helyi Választási Bizottság Elnöke: Feketéné dr.
Szemző Margit, tagjai: dr. Meleg Emese, Felletár László. A Bizottság
melletti titkári feladatokat dr. Balogh Gabriella látja el.
Elérhetősége: 530-167.

Dr. Korsós Ágnes

HVI vezető

Megszakítás