Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja azon
polgárok figyelmét a lakcím – változtatási bejelentési kötelezettségeik
teljesítésére, akik érvényes gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, hogy 15
napon belül tegyenek eleget fenti kötelezettségüknek. Ennek elmulasztása a kedvezmény
elvesztését eredményezi.

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Megszakítás