Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felhívás a lakásbérleti szerződéssel rendelkezők számára

Felhívom a Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások bérlőinek figyelmét A
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(01.17.) Kgy. rendelet legutóbbi
módosítására, amely értelmében  a lejáró bérleti szerződések esetén a bérlő
a jogviszony lejártát megelőző 15 nappal korábban köteles a lakás további
használatát illetően nyilatkozni.

Felhívom a Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások bérlőinek figyelmét A
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(01.17.) Kgy. rendelet legutóbbi
módosítására, amely értelmében  a lejáró bérleti szerződések esetén a bérlő
a jogviszony lejártát megelőző 15 nappal korábban köteles a lakás további
használatát illetően nyilatkozni.

Nagy
Ernő

Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke sk.

Megszakítás