Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felhívás az ebösszeírásról

2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Hivatkozott jogszabály 42/B §. (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 15.000.- Ft-tól 150.000.- Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

A fentiek miatt az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a napokban minden ingatlanra eljuttatjuk a kitöltendő formanyomtatványokat.

Kérem, hogy a nyomtatványokat legkésőbb 2012. november 15-ig a Polgármesteri Hivatal portájára, vagy a fsz. 16-os irodájába jutassák vissza. A nyomtatvány elektronikusan is kitölthető, valamint letölthető a www.hodmezovasarhely.hu honlapon.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Hódmezővásárhely, 2012. október 19.

Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

Megszakítás