Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felhívás – vészhelyzet miatt

kozgy

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletében az ország egész területére kiterjedően veszélyhelyzetet hirdetett ki. A különleges jogrend ideje alatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben írtakkal összhangban, figyelemmel a zárt térben tartandó 100 főt meghaladó rendezvény megtartásának tilalmára,

a Hódmezővásárhely MJV Közgyűlésének ülésein való személyes megjelenéstől tartózkodjanak.

A veszélyhelyzetre, valamint saját és embertársaink egészségének megóvása érdekében kérem Önöket, hogy a testületi üléseket közösségi oldalon („A Polgármesteri Hivatal gyorshír szolgálata”), illetve a Vásárhelyi Televízión keresztül, felvételről kövessék nyomon.
Előre is köszönöm a járvány terjedésének megakadályozása érdekében való együttműködő hozzáállásukat.

Hódmezővásárhely, 2020. március 16.
Tisztelettel
Dr. Tatár Zoltán
aljegyző
jegyzői jogkörben eljárva

Megszakítás