Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felmérés a székkutasi iskolában

Elégedettségi mérést végeztek a szülők, a
pedagógusok, valamint a gyerekek körében Székkutason a Gregus Máté Általános
Iskolában. A kérdőíveket az érintettek több mint nyolcvan százaléka kitöltötte,
a kérdések az intézmény működésére vonatkoztak. Az értékeléskor kiderült: a
székkutasi gyerekek szívesen járnak iskolába.

A székkutasi Gregus Máté Általános
Iskola 2011. július 15-től a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában a Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként
látja el oktató-nevelő feladatait. Az átszervezés maga után vonta az iskolában
folyó munka átvizsgálását, amennyiben szükséges az átalakítást, illetve
fejlesztést. Az elégedettségi mérésben szülők, pedagógusok és gyerekek egyaránt
részt vettek. A felmérés során 138 megszólított szülőből 121 válaszolt a
feltett kérdésekre, így a mérés aktivitása 87 százalékos volt.

– Olyan kérdések merültek fel a
szülőkben például, hogy az idegen nyelv tanításán kellene fejleszteni illetve
minél jobban erősíteni. Nagyon érdekes és ma már társadalmi sajátosság is, hogy
a gyerekek és a szülők egyaránt elvárják a fegyelem növelését, valamint a
szigor bevezetését az iskolában – mondta Szél István, a település
polgármestere.

A sportolási lehetőség jelenleg
háttérbe szorul a hideg időjárás miatt, hiszen a csarnok nem használható, de a
közeljövőben az intézmény felszereltségén is javítani kell.

– A képviselőtestület is azon az
állásponton van, hogy az iskola eddig is jó úton volt, ezután is jó úton lesz.
Mi azt szeretnénk, hogy még jobb legyen, ezért arra törekszünk, hogy a
lehetőségeket maximálisan kihasználjuk – tette hozzá a polgármester.

A polgármester szavait támasztja alá az
a törekvés is, miszerint a közeljövőben a település mezőgazdasági jellegét
kívánják bevonni helyi oktatásba.

A gyerekek véleménye alapján
megállapítható, hogy a diákok szeretnek iskolába járni, mindenkinek van barátja,
és a napköziben is jól érzik magukat. Nehézségi sorrendben legtöbbjüknél az
olvasás áll az első helyen, amely után a matematika következik. A vizsgálat
lezárásának határideje március vége.

Megszakítás