Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06.07.) számú Közgyűlési rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíjat hirdet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatására.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki

1. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában

a) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató,

b) 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,

c) alapképzésben az első diplomáját, felsőfokú szakképzésben első szakképesítését kívánja

megszerezni, és

d) az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített,

e) a 2012/2013-as tanév II. szemeszterén 4.00 korrigált kreditindexet elért eredménnyel rendelkezik,

2. vállalja, hogy – amennyiben a helyi munkaerőpiaci feltételek ezt lehetővé teszik – felsőfokú

tanulmányait követően – legalább a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának időtartamával

megegyező időtartamra – Hódmezővásárhelyen helyezkedik el.

 

A pályázathoz csatolandó a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által a hallgató II. félévben elért kurzusonkénti, illetve kreditindex eredményeiről valamint jelenlegi aktív hallgatói jogviszonyáról kiállított igazolás másolata.

 

A pályázat elbírálásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt – figyelemmel az adott évi ösztöndíjkeret mértékére – az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság javaslata alapján.

 

A támogatottak meghatározására korrigált kreditindex eredmények alapján történő rangsorolással kerül sor. Azonos korrigált kreditindex eredmények esetén a nyertes pályázó(k) kiválasztása a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán vállalt többletfeladatok figyelembe vételével történik.

 

A döntés eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jogi Csoportja értesíti a nyertes pályázókat.

 

Az ösztöndíj 1 szemeszterre szól, félévenként 5 hónapra, és félévenként újra pályázható.

 

A támogatás összege hallgatónként havi 10.000 és 50.000 forint között kerül megállapításra, amelyet az ösztöndíjszerződés aláírását követően – a likviditási helyzet függvényében – minden hónap 15-ig az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

 

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, akinek hallgatói jogviszonya év közben neki felróható okból megszűnik. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony megszűnését követő 30 napon belül Támogatott köteles a számára folyósított ösztöndíj teljes összegét visszafizetni.

 

A pályázatok 2013. október 15. napján 16 óráig nyújthatók be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, az I. emelet 23. számú irodában.

Megszakítás