Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Folytatódik a munka a Házsongárdi temető értékeinek megmentéséért

Folytatódik a munka Kolozsvár híres
sírkertje, a több mint négyszáz éves Házsongárdi temető értékeinek megmentéséért
– mondta Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója
csütörtökön Hódmezővásárhelyen.

Bár magát a temetőt műemlékké nyilvánították, a
sírok – kevés kivételtől eltekintve – nem élveznek védelmet. Az új bérlő, aki
megkapja a sírhelyet, azt csinál az értékes régi kövekkel, amit akar – mondta a
sírkert értékeinek megmentésére 1999-ben létrehozott alapítvány vezetője a
Tavasz a Házsongárdon című rendezvény előtt az MTI-nek. Az elmúlt években
adományokból – többek között a hódmezővásárhelyi önkormányzat 10 ezer eurós
támogatásából -, valamint pályázati forrásokból sikerült felújítani a
Sigmond-mauzóleumot, a Jósika-kriptát, a Bethlen-kriptát és rendbe tenni a
Béldi-kripta tetőszerkezetét. „Persze ez nem jelenti azt, hogy elbizakodottak
lehetünk, mert már az utolsó utáni pillanatban vagyunk” – fogalmazott a tanárnő,
aki először diákjaival járt ki gondozni a sírkertet, majd vállalt egyre nagyobb
munkát a temető megmentésében. Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet elmondta, a föld
alól csodálatosan faragott sírkövek kerültek elő, melyek között vannak a XVII.
században készültek is, fontos lenne ezek helyreállítása, s még nagyon sok
veszélyeztetett síremlék is van, köztük például Bethlen Gergelyé, Garibaldi
egykori tábornokáé.

A Házsongárdi temetőt 1585. május 11-én, a
pestisjárvány kezdetén alapította a kolozsvári közgyűlés. A sírkert kezdetektől
fogva köztemető szerepét töltötte be a város életében, így vallási és etnikai
hovatartozástól függetlenül bárki idetemetkezhetett. A 14 hektáron több mint 400
– főként magyar – nevezetes személy sírköve található. Itt nyugszik Apáczai
Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, Szenczi Molnár Albert, Bölöni Farkas Sándor,
báró Jósika Miklós, gróf Mikó Imre, Kriza János, Brassai Sámuel, Dsida Jenő,
Reményik Sándor, Kós Károly, gróf Bánffy Miklós, és még sokan mások. Erdély
aranykorát idézik a Bethlen, Bánffy, Béldi, Mikes, Teleki és Mikó családok
síremlékei, főúri kriptái.

(MTI)

Megszakítás