Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Folytatódik az ingyenes tűzifa osztás

A mai napon a tabáni
és a csúcsi városrészből érkeztek a rászorulók az ingyenes tűzifáért. Gyömrő-Molnár
Imre a csúcsiak képviselője szerint egyre több család szorul segítségre.

Évek óta segíti Hódmezővásárhely Önkormányzata ingyenes
tüzelővel a rászorulókat. Az idei évben 5 mázsa tűzifát vehetnek át azok az
igénylők, akik jövedelme nem éri el egyedülállóként a nyugdíjminimum
kétszeresét, illetve akik családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum másfél szeresénél kevesebb.

– Tavaly is sokan éltek az önkormányzat által biztosított
lehetőséggel, de sajnos a gazdasági válság miatt a kérelmezők száma idén tovább
nőtt. Egyre több család szorul segítségre csúcsi városrészben is – fogalmazott
Gyömrő Molnár Imre a települési képviselő.

Idén elsősorban azokat a rászorulókat segíti a város, akik
életkorukból, vagy egészségügyi állapotukból adódóan nem tudnak részt venni a
nyesedékfa-gyűjtési programban.

A nyesedékfa gyűjtés erdész felügyelete mellett a
Kása-erdőben történik, engedélyt a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési
csoportjánál lehet kérni. Az ingyenes tűzifát a különböző beruházásokhoz
kapcsolódó fakivágásokból, a városi tulajdonú erdők erdészeti munkálataiból és
a Dalerddel való együttműködés eredményeként gyűjtötte össze az önkormányzat, vegyesen
tartalmaz nyár-, kőris- és akácfát.

Megszakítás