Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Főmérnöki álláshely pályázata

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET FŐMÉRNÖK ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:

szakirányú felsőfokú végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előny:

közigazgatási gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:

részletes szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal főmérnöki
feladatainak ellátása, az önkormányzat hatáskörébe utalt
városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok, valamint a jegyző
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos döntés –
előkészítés meghozatalában történő közreműködés, részvétel a
városfejlesztési koncepció és az éves tervek kidolgozásában,
javaslattétel a beruházások tervezésére.

Bérezés: a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 30. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Megszakítás