Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Fórumon egyeztettek az északi elkerülő út nyomvonaláról

A régi hiányt pótló 47-es elkerülő út előkészítő tanulmánytervével ismerkedhettek meg az érdeklődők a Városháza Dísztermében. A tervek még finomításra szorulnak, amely során a lakossági fórumon elhangzott kéréseket is figyelembe veszik majd. Az északi elkerülő út beruházásának összköltsége 18 milliárd forint, melynek 85%-át az Európai Unió, a fennmaradó összeget, pedig a magyar állam állja.

Lakossági Fórumot tartottak a Városháza Dísztermében, amelyen az elkerülő úttal kapcsolatban fogalmazhatták meg észrevételeiket a jelenlévők. Tavaly a kormány a gyorsforgalmi és közúthálózat hosszú távú fejlesztési programjába ütemezte a vásárhelyi elkerülő út megépítését, s a beruházást előkészítő tanulmányra az önkormányzat csaknem 144 millió forintot nyert. A fórum elején ennek a dokumentumnak a részleteivel a tervet készítő cég mérnökei ismertették meg az érdeklődőket.

Kétszer egysávos kialakítással valósulhat meg a 13 kilométeres északi elkerülő út, amely a 47-es főút Orosháza felőli szakaszán az ATEV fehérje feldolgozónál jobbra fordul a Rárósi út irányába, majd keresztezi a 45-ös főutat, a mártélyi utat, a Vásárhely-Szentes vasútvonalat, és a Bodzási út után, Kopáncsnál tér vissza a 47-esre. A kereszteződéseknél pedig külön szintű csomópontok lesznek.

– Úgy igyekeztünk a terveket elkészíteni, hogy az autóútnak megfelelő 110 km/órás tervezési sebességet biztosítsa a nyomvonal. A burkolatszélesség 7, 5 méter, ez 3, 5 méteres forgalmi sávokat jelent – mondta Horváth Anikó, az Utiber Kft., a tanulmánytervet készítő cég munkatársa.

A terveknél betartották a környezetvédelmi előírásokat is. Vizsgálták a lehetséges légszennyezést, a zaj- és rezgésszintet, az élővilág zavartalanságát, valamint hogy érinti-e az út a felszíni vízkészleteket.

– Nem érint a nyomvonal natura 2000-es területeket. A madárvédelmi területek is a Tisza mellett helyezkednek el, ennek értelmében attól is a legtávolabb vagyunk – tudtuk meg Hegyi Zoltántól, az Utiber Kft. mérnökétől.

A beszámoló után került sor a lakossági hozzászólásokra, melynek során többen jelezték, hogy az északi elkerülő út túl közel húzódik majd a városhoz, és aggódnak az ezzel kapcsolatos zajártalom miatt. A nyomvonal egybefüggő földterületeket is érint, amelyeket az így felszabdal. Ennek következtében nehézkesen lehet majd a mezőgazdasági gépekkel a megművelendő területekre eljutni, a föld elértéktelenedik, és megmunkálása gazdaságtalanná válik. Más gazdálkodó esetében az elkerülő az állattartásánál okoz majd gondot, hiszen a marhákat nem lehet az úton átterelni a legelőre.

Hegyi Zoltán elmondta: nem lehet olyan nyomvonaltervet készíteni, ami nem keresztezne egy-két földterületet, a földtulajdonosoknak azonban lehetőségük van olyan egyezségek megkötésére egymás között, melyek eredményeként egy-egy gazda területe egy oldalra kerülhet, akik pedig nem akarnak a háromszögben maradt földön gazdálkodni, azt megvásárolják. Aszfaltos és földes szerviz utakat is kialakítanak majd a gazdák számára, hogy a mezőgazdasági gépekkel közlekedni tudjanak.

Almási István alpolgármester a felvetődött problémákal kapcsolatban kiemelte: a bemutatott térkép tanulmányterv, amelyen finomítások még végezhetők.

Mucsi László, a Városfejlesztési Csoport vezetője hozzátette, a beruházás tervezése folytatódik, és részletesebb tervek is készülnek, melynek során figyelembe veszik az érintettek kéréseit.

Megszakítás