Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Gazdasági program 2020 – 2024

 

A gazdasági program készítésének szükségességét (és jogszabályi hátterét) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § írja elő. A gazdasági program célja „meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”

Jelen gazdasági program annyiban más feltételek között született meg az előző, 2014-2019-es programhoz képest, hogy jelenleg még nem ismertek teljeskörűen a 2020 utáni (2024-ig és 2027-ig szóló) megyei és országos területfejlesztési elképzelések. Ebből adódóan a gazdasági program tervezésekor elsősorban a város hosszú távú városfejlesztési koncepciójára, a 2020 utáni időszakra szóló, már ismert uniós fejlesztési irányvonalakra, valamint a már korábban megalkotott hosszú távú (legalább 2030-ig szóló) hazai fejlesztéspolitikai és szakpolitikai dokumentumokban foglaltakra támaszkodhattunk. A programban megjelenő elképzelések finanszírozási feltételeiről, valamint a külső és belső feltételrendszereiről a program 3. fejezete nyújt tájékoztatást.

A program letölthető innen:  pdf

 

Megszakítás