Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató gépjárműadó ügyintézésről

gepjarmuado

 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A 2020. december 31.-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni.
 
Az adóztatási feladatokban bekövetkezett változás a gépjármű üzembetartókat, tulajdonosokat nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az adott évben fizetendő gépjárműadó összegét a NAV küldi az adózóknak. Az első részlet fizetési határideje 2021.-ben március 15. helyett április 15.-e lesz.
 
A gépjárműadó alóli mentesség, illetve a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szüneteltetésekor, például ha a gépjárművet ellopták, adatlapot kell benyújtani a NAV-hoz.
 
A GJADO jelű adatlap elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).
 
 
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. Papírlapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető. Üres nyomtatvány az ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.
 
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 14.
Tel: +36 (62) 567-500
NAV Infóvonal: 1819
E-mail: csongradavig@nav.gov.hu
 
Amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, az adatlap kitölthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is, amelynek az elérhetősége: https://onya.nav.gov.hu/#!/login

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembetartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.
 
Hódmezővásárhely, 2021. január 12.
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
Megszakítás