Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Gondoskodjon szeretteiről!

Tisztelt Vásárhelyi Polgárok!

A Szociális Gondozási Központ Házi
Gondozó Szolgálata folyamatosan várja az Önök érdeklődését, jelentkezését.

Szolgáltatásaink:

Az igénybe vevő otthonában

Segítségnyújtás a személyi higiénia
megtartásában:

  • Fürdésben segítségnyújtás,
  • Mosásban segítségnyújtás az ellátott
    otthonában,
  • Mosás az ellátott részére a Gondozási
    Központban.

– Közreműködés az ellátást
igénybevevő háztartásának vitelében.

– Felügyelet biztosítása.

– Kapcsolattartás házi
orvossal.

– Az orvos előírása szerinti alapvető
gondozási, ápolási feladatok ellátása.

– Gyógyszer felíratás, annak
kiváltása.

– Segítségnyújtás az ellátott
környezetével való kapcsolattartásában.

– Az ellátást igénybe vevő segítése,
a számukra szükséges szociális   ellátásokhoz való hozzájutásban.

– Hivatalos ügyek
intézése.

Gondozási
díj:   366 Ft/óra

Felvilágosítás
:  személyesen vagy
telefonon

Telefon:               62/ 242 –
085

Ügyfélfogadás: hétköznapokon 8:00-10:00 
óráig

Cím:                      6800
Hódmezővásárhely  Arany János u.
8.

Megszakítás