Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

GovernEE partnertalálkozó Burgenledkreis tartományban

A GovernEE projekt
partnerei szeptember végén tartották a harmadik találkozójukat, valamint a
projekt második nemzetközi tanácskozását a németországi Naumburgban. A Hódmezővásárhely
vezetésével működő, hét európai partnert egyesítő GovernEE projekt célja a köz-
és műemléképületek energiahatékonyságának javítása.

A GovernEE projektben részt vevő partnerek szeptember végén
a németországi Naumburgban tartották a harmadik, úgynevezett Koordináló
Bizottság és Projekt Munkacsoport találkozót, ami egyúttal a projekt második
nemzetközi tanácskozása volt. A GovernEE 
(Good Governance in Energy Efficiency azaz Jó kormányzás az
energiahatékonyság területén) című projekt célja a köz- és műemléképületek
energiahatékonyságának javítása. A műemléképületek energiafelhasználásának
felülvizsgálata és átalakítása kiemelten fontos, hiszen nem történt jelentős
előrelépés az elmúlt évek folyamán ezen a területen. A probléma a legtöbb
európai várost érinti, és mivel a közintézményeknek gyakran történelmi épületek
adnak otthont, így a felelős döntéshozók közvetlenül érintettek a probléma megoldásában.

A projekt vezetője Hódmezővásárhely, a partnerek:
Quedlinburg városa (Németország), Burgenlandkreis Tartomány (Németország),
Prága 11. kerület (Csehország), Bologna városa (Olaszország), CETA – Elméleti
és Alkalmazott Ökológiai Kutatóintézet (Olaszország), CERE – Megújuló energia,
Energiahatékonyság és Környezetvédelmi Kutatóintézet (Ausztria).

A pályázat teljes költségvetése a 7 partnerrel együtt
2.250.458 Euro, ebből Hódmezővásárhely költségvetése: 622.050 Euro, melyre 95%
-os támogatást nyert a város. A projekt Central Europe Program keretében
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A nemzetközi
együttműködés 2013. május 31-ig tart.

A partnerek három területen készítenek el, majd hajtanak
végre mintaprojekteket, amelyeket folyamatosan nyomon követnek, illetve
értékelnek. Az első terület az ICT (információs és kommunikácós technológia)
eszköz kifejlesztése, amely az energiahatékonyság mérésére szolgál.
Hódmezővásárhely ebben a munkacsoportban vállalt szerepet. A második terület a
megújuló energiaforrások használatának és az energiahatékonyság növelésének
lehetőségeit kutatja a műemléképületekben. Ez főként majdnem láthatatlan
napelemek és építőanyagok tesztelését jelenti. Végül a harmadik terület a
döntéshozók felkészítése és tájékoztatása az energiahatékonyság fejlesztésében
rejlő lehetőségekről. A mintaprojektek specifikusan a projektcélok
leghatékonyabb elérését támogatják, elsődleges céljuk, hogy konkrét
eredményeket szolgáltassanak a stratégiai eszköztár véglegesítéséhez. A projekt
nem a technológiai innovációra vagy csupán kapcsolati háló építésére, illetve
tapasztalatcserére fókuszál, hanem elsősorban a politikai döntéshozók
munkájában szeretne változásokat elérni: fokozottabb figyelmet irányítani a
kérdéskörre, valamit megfelelő szakmai anyaggal segíteni a vezetők döntéseit.

Hódmezővásárhely már elindította a közbeszerzési eljárását a
projekthez kapcsolódó komplex épületenergia figyelő rendszer kiépítésére,
telepítésére az Önkormányzat által fenntartott intézmények energia
felhasználásának ellenőrzése, nyomon követése céljából. Ennek végrehajtásában a
partnerek közül Burgenlandkreis Tartomány és Prága 11. kerülete dolgozik majd
együtt Hódmezővásárhellyel. A partnerek a projekttalálkozón megvitatták az
elkövetkezendő fél év feladatait, amely során Quedlinburg kivételével a partner
városok helyi kiállítótermeket alakítanak ki a nemzetközi projekt
célkitűzéseinek megfelelően, valamint helyi fókuszcsoportot állítanak fel az
energiahatékonyság területén érdekelt felek bevonásával. Quedlinburg városa
Kompetencia Központot hoz létre a projekt során összegyűjtött tapasztalatok és
tanulmányok összegzésére, a projekt eredményeinek tárolására.

A döntéshozók, energiamenedzserek és felhasználók részére
2012. januártól szeptemberig terjedő időszakban tréningeket tartanak az
energiatudatos döntéshozás és felhasználás érdekében. Távlati tervekben
szerepel az úgynevezett „Energia Napok” rendezvény megszervezése jövő
év áprilisában.

A következő partnertalálkozóra 2012. áprilisában Bolognában
kerül sor, amely egyben Politikai Testület találkozója is lesz, összekötve a 3.
nemzeti tanácskozással.

A GovernEE projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében,
az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Megszakítás