Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

GovernEE projekt a hatékony energiagazdálkodásért

Az energiamonitoring és az energaihatékonyságot segítő vezetői döntések álltak a Hódmezővásárhely Önkormányzata vezetésével szerveződő nemzetközi GovernEE program prágai partnertalálkozójának középpontjában. A Central Europe Program alatt futó projekt negyedik nemzetközi workshopjára 2012. szeptember 11-13. között került sor. A partnerek a háromnapos találkozó során megvitatták a külső szakértők által készített, a projekt szakmai előrehaladását összefoglaló jelentést, bemutatták az eddigi eredményeket és azok további felhasználási lehetőségeit.

A GovernEE az elkövetkező időszakban olyan politikai, vezetői ajánlásokkal készül, amelyek elősegítik a valamennyi gazdasági szektort átívelő, energiahatékonyságról szóló nemzetközi stratégiai eszköztár és az ezt segítő kormányzási eljárásrendszer kidolgozását. A véglegesítéshez szükséges pilot tevékenységek előkészítésének végső fázisába érve még az idén megkezdődik a felállított elméletek gyakorlati tesztelése.

Az egyes teszt (pilot) tevékenységek célja, hogy a közszférában megvalósulhasson az energiahatékonyságot segítő kormányzás, vezetés. Mindez a projekt és a Central Europe Program célkitűzéseivel összhangban történik.

A teszteléseket az egyes partnerek végzik, helyi szinten előre meghatározott témák szerint:

– az energiafogyasztás mérése infokommunikációs technológiával (ICT);

– a megújuló energiaforrások hatékony alkalmazása a történelmi épületek fűtésrendszerében: hogyan lehet diszkrét, majdnem láthatatlan napelemek és szigetelő anyagok alkalmazásával az épületek energiahatékonyságát növelni?

– tréningek és coaching szervezése a közszféra felelősségvállalásának erősítése és a helyi döntéshozók kompetenciájának fejlesztése érdekében.

A pilot programban részt vevő nemzetek delegációi más országokban, más városokban is hasznosítható eredményeket szolgáltatnak mind a projekt partnerek, mind pedig a közép-európai térség hasonló problémákkal küzdő intézményei és döntéshozói számára.

 

Helyi energiahatékonysági tréningek Hódmezővásárhelyen

A fenti teszt tevékenységek keretében Hódmezővásárhely Önkormányzata 2012. szeptember 24. és 27. között helyi energiahatékonysági tréningeket tartott a hódmezővásárhelyi közintézmények vezetői és munkatársai részére. A képzésen három – az energiagazdálkodásban érintett – célcsoport vett részt: döntéshozók; létesítményvezetők, közintézményi energetikusok u.n. „energiamenendzserek”; valamint a köz- és műemlék épületek dolgozói, azaz a felhasználók.

A többnapos tréningen a célcsoportok részére az őket érintő témákban tartott előadások fokuszában az energiahatékonyság állt, különös tekintettel a köz- és műemlék épületek energiagazdálkodására. A képzés célja a figyelemfelhívás, a felelősségvállalás erősítése és a személyes kompetenciák fejlesztése, valamint olyan – akár felhasználóként, akár felelős döntéshozóként – a hétköznapok során is alkalmazható eljárások elsajátítása, amelyekkel csökkenthető az energiafelhasználás.

           

A projekt a CENTRAL EUROPE program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.                

Megszakítás