Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

5

 

projekt azonosítója: 2CE187P3

 

 

 

 

Helyi energiahatékonysági tréningek Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely Önkormányzata 2012. szeptember 24. és 27. között tartotta meg a helyi energiahatékonysági tréningeket a GovernEE projekt keretében, hódmezővásárhelyi közintézmények vezetői és munkatársai részvételével. A képzésen három – az energiagazdálkodásban érintett – célcsoport vett részt: döntéshozók; létesítményvezetők, közintézményi energetikusok u.n. „energiamenendzserek”; valamint a köz- és műemlék épületek dolgozói, azaz a felhasználók.

A több napos tréningen a célcsoportok részére, az őket érintő témákban tartott előadások fokuszában az energiahatékonyság állt, különös tekintettel a köz- és műemlék épületek energiagazdálkodására. A képzés célja a figyelemfelhívás, a felelősség vállalás erősítése és a személyes kompetenciák fejlesztése, olyan viselkedési formákra való rámutatással, amelyekkel, akár hétköznapi felhasználóként akár felelős döntéshozóként, a középületek hatékony energiafelhasználása érdekében működhetünk.

Az előadások anyagai az alábbi linkeken érhetők el:

GovernEE projekt bemutató

Tréning anyag döntéshozók részére

01 Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára
02 Az energiafelhasználásról általában

Tréning anyag létesítményvezetők, energia menedzserek részére

 

03 Ellenőrzőlista létesítmény vezetőknek
04 Az energiafelhasználás alapvető szempontjai
05 Tréning anyag létesítményvezetők, menedzsereknek
06 Hőszivattyúk
07 További megújúló energiák kiaknázási lehetőségei
08 Fűtési energiamegtakarítás
09 Villamos energia megtakarítás
10 Napenergia hasznosítás
12 Épületek energiahatékony szellőztetése

Tréning anyag felhasználók részére

11 Javaslatok a fogyasztói magatartás megváltoztatására a közszférában
13 Tréning anyag felhasználók számára
14 Az energia felhasználás alapvető szempontjai


A projekt háttere

Az energiabiztonság és a klímaváltozás problémájára vonatkozó erőfeszítéseiben az unió kiemelt hangsúlyt fektet az energia hatékonyság kérdésére. A pénzügyi válság és az európai gazdaság alulteljesítése következtében még hangsúlyosabbá vált a hatékony energiafelhasználásból származó nyereség fontossága. A tagországok célja megtalálni a kevesebb energiafogyasztást eredményező leghatékonyabb módszereket. Mivel az önkormányzati és kommunális szektorok jelentős energiafogyasztók, illetve az energiaveszteségek jelentős része a középületek nem megfelelő futésrendszerének köszönhető, a figyelmet érdemes ezen épületek energetikai helyzetére fordítani.

A projekt célkitűzése

A GovernEE projekt erre a problémakörre hivatott reagálni, levonva a tanulságot az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatára vonatkozó eddigi kezdeményezések eredményeiből. A projekt konkrét célja a középületek és műemléképületek energiahatékonyságának javítása. A műemléképületek hangsúlyozása kiemelten fontos, hiszen

 1. nem történt jelentős előrelépés ezen a területen, holott a probléma a legtöbb európai várost érinti;
 2. a közintézményeknek gyakran történelmi épületek adnak otthont, így a felelős döntéshozók közvetlenül érintettek a probléma kezelésében;
 3. a megoldáshoz speciális szakértelemre van szükség, mivel sajátos jogszabályi követelményeknek kell megfelelni, valamint az elsődleges energiahordozókkal történő fűtés meglehetősen költséges;
 4. szembe kell nézni olyan társadalmi következményekkel is, mint pl. a lakók magas energiaárak miatti kitelepülése, holott az épületek megfelelő fenntartásához elengedhetetlen a lakók megtartása.

Partnerség

 • Hódmezővásárhely, mint Vezető Partner
 • Quedlinburg városa – Németország
 • Burgenlandkreis – Németország
 • Prága 11. kerület – Csehország
 • Bologna városa – Olaszország
 • CETA – Olaszország (Elméleti és Alkalmazott Ökológiai Kutatóintézet)
 • CERE – Ausztria (Megújuló energia, Energiahatékonyság és Környezetvédelmi Kutatóintézet)
 • A projekt időtartama: 2010. június 1 – 2013. május 31.

 

Költségvetés: 2 250 485 €
A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Módszertan

Öt országból hét partner (öt önkormányzat és két kutató intézmény) döntött úgy, hogy összefog annak érdekében, hogy közös megoldást találjanak egy mindenkit érintő, ugyanakkor különböző adminisztratív, pénzügyi és jogi környezetbe ágyazott problémára. A projekt elsősorban nem a technológiai innovációra vagy csupán kapcsolati háló építésére illetve tapasztalatcserére fókuszál. A problémát a jó kormányzás szemszögéből közelíti meg. Azáltal, hogy a projekt a politikai szereplők döntéshozással, valamint tervezéssel kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztését, valamint a döntéshozók társadalmi felelősségvállalásának erősítését helyezi a középpontba (ezek a jó kormányzás alapelemei), energiatudatos döntéshozással lehetőség nyílik fenntartható fejlődést elérni az energiahatékonyság területén.

Főbb projekttevékenységek

A projekttevékenységeket négy munkacsomagba (projektkomponensbe) csoportosítottuk. A projekt menedzsmenten és a kommunikáción kívül a két technikai komponens kézzelfogható, transznacionális relevanciájú eredményeket hoz. A 3-as projektkomponens keretében transznacionális, szektorok közötti stratégiai eszköztár létrehozása, valamint a sikeres megvalósításnak és fenntarthatóságnak keretet adó tudásmenedzsment hálózat létrehozása a cél. A 4-es projektkomponensben a jó kormányzás pilléreihez kötődő pilot tevékenységek által kerül sor a stratégiai eszköztár tesztelésére. A partnerek által közösen előkészített, végrehajtott, nyomon követett és értékelt mintaprojektek a következők: (a) ICT eszköz kifejlesztése az energiahatékonyság mérésére, (b) megújuló energiaforrások használatával az energiahatékonyság növelése műemléképületekben, valamint (c) döntéshozók coachingja és tréningje az energiahatékonyság témakörében. A mintaprojektek specifikusan a projektcélok leghatékonyabb elérését támogatják, és elsődleges céljuk, hogy konkrét eredményeket szolgáltassanak a stratégiai eszköztár véglegesítéséhez.

A munkacsoportokat alkotó klaszterek

A partnerek két klaszterbe tömörülnek a szakmai hátterük, kompetenciáik illetve érdeklődési területük függvényében:

ICT klaszter:

 • Hódmezővásárhely
 • Burgenlandkreis
 • Prága 11. kerület
 • CERE

Történelmi épületek energiahatékonysága klaszter:

 • Bologna városa (épületszigetelés és energiahatékonyságot növelő építőanyagok tesztelése történelmi épületeken)
 • Quedlinburg városa (napelemek tesztelése történelmi épületeken)
 • CETA

A projekt legfontosabb konkrét kimenetei

 1. Irányelvek arra vonatkozóan, hogy épülhet be az energiatudatosság az önkormányzati intézmények tervezési folyamatába
 2. A köz- és történelmi épületek energiahatékonyságának növelését elősegítő átfogó stratégiai eszköztár és akcióterv, különös tekintettel a fűtési rendszerekre
 3. Tudásmenedzsment hálózat (Helyi Fókuszcsoportok és Kompetencia Központ) létrehozása
 4. Ajánlások döntéshozók részére, a középületek fűtésének energiahatékonyságát is figyelembe vevő döntéshozatali és tervezési folyamatok elősegítése érdekében. Vizsgálati szempontok: irányítási, jogi és finanszírozási lehetőségek, illetve meglévő akadályok áthidalása.
 5. Ajánlások megfogalmazása a történelmi épületek fűtésrendszerének energiahatékonyságának növelése érdekében. A dokumentum külön kitér a meglévő jogi akadályok áthidalásának lehetőségeire.
 6. ICT rendszer az önkormányzati intézmények energiafogyasztásával kapcsolatos adatok összegyűjtésére, mérésére, feldolgozására az energiagazdálkodás és döntéshozatal elősegítése céljából.
 7. Nemzetközi megvalósíthatósági tanulmány a megújuló energiaforrások hatékony alkalmazási lehetőségeit tekintve a történelmi épületek fűtésének korszerűsítésében

A projekt fontosabb hosszú távú eredményei

A fő kimeneteken keresztül a következő projekt eredmények várhatóak:

 • A döntéshozók kompetenciái fejlődnek, elkötelezettebbé válnak az energiahatékonyság kérdését illetően. Ez jelentős előrelépést jelent az energiatudatos várostervezés és a középületek energia hatékony rendszerének kialakítása felé.
 • A projekt eredményei a különböző döntéshozói szinteken referenciaként felhasználásra kerülnek, ezáltal hatással lesznek az energiahatékonyságot érintő döntések kimenetelére.
 • A projekt eredményeinek multiplikátor hatása kézzelfogható lesz a szélesebb civil társadalomra.
 • A műemléképületek energiaellátására nagyobb figyelmet kap, és ezen épületek energiahatékonyságának növelése hozzájárul megfelelő fenntartásukhoz, megőrzésükhöz.
 • A projekt munkahelyeket generál az ökoinnovációs szektorban az energiafelhasználás mérését elosegítő ICT eszköz kifejlesztése, a műemléképületek energiahatékonyságának növelésére kidolgozott technológiai megoldások és a helyi/regionális kis- és középvállalkozások fejlesztése közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően.

 

www.governeeproject.eu

 

 

Megszakítás