Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Gyulai József születésnapi köszöntése

Hódmezővásárhely mindig büszkén emlékezik azokra, akik öregbítik a
Megyei Jogú Város hírnevét. Gyulai József szerteágazó, gazdag tudományos
munkája közben sem feledkezett meg szülővárosáról, Hódmezővásárhelyről. Rendszeres
vendége városunk rendezvényeinek, előadásokat tart a vásárhelyi konferenciákon,
szívén viseli, és minden erejével segíti Hódmezővásárhely fejlődését. A város
2003-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Díszpolgárává avatta.

Augusztus 22-én 10 órakor Prof. Dr. Gyulai József fizikus,
akadémikus 75. születésnapi köszöntőjére invitálunk minden kedves érdeklődőt a
Városháza Dísztermébe.
Gyulai József, Széchenyi-díjas akadémikus, az MTA Műszaki
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének (MFA) igazgatója 1933. augusztus
21-én született Hódmezővásárhelyen.
Általános iskolai tanulmányait az izraelita népiskolában végezte
1939 és 1943 között, majd a Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett 1951-ben,
kitűnő eredménnyel. Kiemelt tárgyként tanulta a művészeti rajzgyakorlatot, és
1948-50 között kiegészítő tanulmányokat folytatott zeneszerzés szakon a szegedi
Konzervatóriumban.
1951-ben felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára,
azonban a tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika
szakán kezdte meg. 1955-ben itt vette át középiskolai tanári diplomáját.
1955-56-ban a Bethlen Gábor Gimnáziumban tanított. 1956. december 12-én kutatói
státuszt kapott az egyetemen, 1957 és 1970 között az MTA Lumineszcencia és
Félvezető Tanszék Kutatócsoportjának tudományos munkatársa ként
dolgozott.1960-ban doktorált, 1971-ig dolgozott Szegeden, ez alatt védte meg
kandidátusi értekezését is. 1971 és 1979 között az ionimplantációs kutatások
szervezője és vezetője, a célprogram irányítója a Központi Fizikai Kutató
Intézetben. Ma Prof. Dr. Gyulai Pál az Intézet igazgatója.
1979-ben nyerte el a fizikatudományok doktora fokozatot,
1990-ben az MTA levelező, 1995-ben rendes tagjává választották.
Munkásságát 1993-ban Széchenyi-díjjal ismerték el.
1977-től napjainkig számtalan konferencián vett részt, a
világ sok országában tartott előadást, és tanított egyetemeken. Mintegy 230
cikke, értekezése, tanulmánya jelent meg. Tíz külföldön, hat Magyarországon
kiadott monográfia egyes fejezeteit írta. Mintegy tíz szabadalom részese,
amelyből három nemzetközi.
Az ionimplantációs kutatások hazai megvalósítójaként vált
híressé, több eredménye beépült a mai mikroelektronikai technológiába, a
minőségi módszerek közé.
Kutatási területei: félvezetők fizikája, ionsugaras
anyag-módosítás, felületi rétegek analízise, szilíciumalapú eszközök
technikája.
Főbb eredményei: jelentősen hozzájárult a Rutherford
visszaszórásos ionsugaras anyagvizsgáló módszer kidolgozásához. Az
ionimplantáció hazai megvalósulását irányította, hozzájárult annak a mai
integrált áramköri technológiában való alkalmazásához.

„Gyulai József tevékenysége csak a legmagasabb mértékkel
mérhető, tudományos teljesítménye kitartó munkájának, eredeti
gondolkodásmódjának, kötelességteljesítő elszántságának s nem utolsó sorban
tehetségének köszönhető.” – így ír a 75 éves tudósról Szigeti János Gyulai
József életét és pályáját feldolgozó monográfiájában.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

Prof. Dr. Gyulai József
fizikus, akadémikus
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Díszpolgára

75. születésnapi köszöntőjére

a Városháza
Dísztermébe

2008. augusztus 22.
10 órára.

Laudáció:

Prof. Dr. Pálinkás József
fizikus
a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke

Prof. Dr. Bársony István
a Magyar Tudományos
Akadémia Műszaki, Fizikai, Anyagtudományi Kutató Központjának igazgatója

Dr. Lázár János
Hódmezővásárhely
polgármestere és országgyűlési képviselője

Megszakítás